Maatwerk voor meetwerk

Duimstokkenfabriek Schuil

Savantis Duurzame Inzetbaarheid - Duimstokkenfabriek Schuil

De loopbaanadviseurs van Savantis spraken al met honderden mensen over hun duurzame inzetbaarheid op het werk. Zij interviewden werknemers en leidinggevenden van bedrijven uit de sectoren afbouw, schoonmaak en houtverwerkende industrie. In deze laatste sector bezochten de adviseurs verpakkingsbedrijven, pallet- en kistenfabrieken, een kwastenfabriek en fabricagehallen voor meubelpanelen, deuren en trappen.

Flinke bedrijven met doorgaans veel vakmensen waar soms zelfs in shifts wordt gewerkt. Een mooi contrast is dan een bezoek aan een klein, hecht familiebedrijf met in totaal acht personeelsleden: Duimstokkenfabriek Schuil in Drachten.

Pake Schuil út Ljouwert

Pake Schuil werkte als timmermansknecht in Leeuwarden toen hij in 1938 besloot zich te specialiseren in het maken van duimstokken. Er gaat geen timmerman op pad zonder een goede ‘tommestok’ in zijn overal, was zijn gedachte. Dus er moest veel vraag zijn naar betrouwbare duimstokken waar timmerlieden dag in dag uit op kunnen rekenen. En zo startte hij op eigen kracht met de productie van de bekende hardhouten vierdelige duimstokken van exact één meter.

De onderneming verhuisde in 1949 naar Drachten om verder te kunnen groeien. Maar is in de basis nauwelijks veranderd. Een klein, hecht familiebedrijf waar totaal acht man personeel werken en alles geheel in eigen beheer afhandelen. Twee broers nemen de verkoop & techniek voor rekening en hun zuster regelt de planning en logistiek. Zij vormen met z’n drieën ook de directie. De overige werknemers verzorgen de productie (zagen, metaal-bewerking, bedrukken en verpakken). Ouderwets vakmanschap. Er worden jaarlijks maar liefst 250.000 tot 300.000 duimstokken gemaakt.

Werkwijze Savantis

Met de beproefde werkwijze van Savantis voeren alle werknemers een gesprek met een Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseur. In dit gesprek vertelt een werknemer in alle vertrouwelijkheid hoe hij zijn werk ervaart en de (financiële) toekomst voor zich ziet. Alles kan en mag met de adviseur besproken worden. Kort na de gesprekken ontvangen de werknemers een persoonlijk rapport met tips en adviezen waar ze direct mee aan de slag kunnen.

De directie ontvangt een geanonimiseerde bedrijfsrapportage. Zo weet de directie of HR-functionaris wel wat er speelt onder de werknemers en waar zij tegenaan lopen. Maar de antwoorden kunnen niet herleid worden op de werknemers. Veel ondernemingen gaven aan erg waardevolle inzichten te hebben gekregen door deze bedrijfsrapportages.

Peter Schuil en Ronald Millekamp

Een uniek bedrijf

Ronald Millekamp, loopbaanadviseur en adviseur duurzame inzetbaarheid RL | RCDI, begeleide het traject en voerde de gesprekken bij Schuil. “Schuil is zo’n uniek bedrijf dat we direct besloten maatwerk te leveren. Ook onze anonieme bedrijfsrapportage zou bij slechts acht personeelsleden direct op de werknemers zijn te herleiden. Daarom hebben we deze keer een iets compacter bedrijfsverslag opgesteld. In dit verslag vermelden wij onze adviezen en de ontwikkelpunten die wij zagen. Hiermee kan de directie direct zijn voordeel doen. De meer persoonsgebonden bevindingen lieten we achterwege.”

“Het was een leuke opdracht om met de werknemers van Schuil deze gesprekken te voeren. Bijna alsof ik aan mocht schuiven aan de lunchtafel.”, zegt Ronald. “Maar ook hier merkte ik dat mensen het fijn vinden eens met een onafhankelijke adviseur over hun werksituatie te spreken. Dat praat gewoon lekker makkelijk.”

Ook geïnteresseerd?

Opereert jouw onderneming in de houtverwerkende industrie en wil je ook zicht krijgen op de duurzame inzetbaarheid van je werknemers? Laat je meteen informeren of jouw bedrijf in aanmerking komt voor financiering van dit traject vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Eerder Uittreden (MDIEU) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Neem contact op met Erik Kooij, HR Business Consultant van Savantis, via 06 5385 32 90 of via e.kooij@savantis.nl. Erik beantwoordt je vragen graag.