Sector Afbouw

De sector afbouw hecht veel waarde aan goede opleidingen die in het hele land gevolgd kunnen worden. Savantis ondersteunt de sector al vele jaren bij het voorbereiden en uitvoeren van opleidings- en arbeidsmarktbeleid. 

Wat is de sector Afbouw?

De sector Afbouw bestaat uit verschillende deelsectoren. Tot de afbouwsector worden ondernemingen gerekend die activiteiten verrichten op het gebied van stukadoren, vloerenleggen, het vervaardigen van terrazzo, het aanbrengen van systeemplafonds, -wanden en -vloeren, betonreparatie, steengaasstellen, blokkenlijmen en elementenstellen en natuursteen bewerken.Natuursteen bewerken is een onderdeel van de sector afbouw

De bedrijven in de sector zijn vooral actief in de woningbouw en utiliteitsbouw. De opdrachtgevers zijn particulieren, overheden, aannemersbedrijven, woningcorporaties en andere beheerders van gebouwen en objecten die onderhoud vergen. Meer weten over de branche? Dat lees je hier.

Ondersteuning van onderwijs

De sector Afbouw investeert veel in beroepsonderwijs. Via Savantis ondersteunt de sector Afbouw op diverse manieren het onderwijs, leerbedrijven en opleidingsbedrijven. Wij ondersteunen bij het ontwikkelen van lesmaterialen en examens, scholing van leermeesters en bijeenkomsten van docenten. Onze jarenlange kennis en ervaring wordt ingezet om de toekomstige werknemers van de sector goed en duurzaam op te leiden.

Wat wij doen

Om de sector te ondersteunen voeren wij diverse taken uit. Onze werkzaamheden voor de sector bestaan onder andere uit:

 • voorbereiding en uitvoering van (delen van) het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid;
 • uitdragen/bewaken van het sectoraal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid;
 • organiseren van docentendagen voor docenten en instructeurs;
 • ontwikkeling van onderwijs en leermiddelen;
 • werven van leerlingen. Meer informatie op Afbouwprofs.nl;
 • produceren en uitgeven van leermiddelen en handboeken voor zowel onderwijs als bedrijven;
 • examinering;
 • bevordering van de kwaliteit en deelname aan het beroepsonderwijs;
 • subsidieverwerving en subsidieverstrekking;
 • voorlichting, werving en activiteiten gericht op instroom en doorstroom van vmbo – mbo – hbo;
 • ondersteuning van de NOA opleidingsbedrijven voor de afbouw. Meer informatie op NOA.nl.