Meest gestelde vragen over Studeo

Tijdens de informatiebijeenkomsten en tijdens de pilots zijn veel vragen gesteld over Studeo en het gebruik ervan.
Hieronder vind je de tien meest gestelde vragen en de antwoorden.

Wachtwoord vergeten?
Via het inlogscherm van Studeo kun je een nieuwe aanvragen. Klik in het inlogscherm op ‘Wachtwoord vergeten?’

Voor welke opleidingen kunnen studenten met de leermiddelen in Studeo starten?
Dat kan voor de volgende opleidingen: – Schilder (niveau 2) – Gezel schilder (niveau 3), zowel doorstroom vanuit niveau 2 als directe instroom. – Stukadoor (niveau 2) – Gezel stukadoor (niveau 3), directe instroom – Servicemedewerker Gebouwen (niveau 2) – Allround Vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (niveau 3). Daarnaast kan ook met verschillende keuzedelen in Studeo worden gewerkt.

Kunnen docenten eigen leermiddelen ook delen met andere scholen?

Ja, binnen Studeo heb je ook toegang tot een communicatie- en distributieplatform. Alle docenten komen hier samen om leermiddelen desgewenst te delen en met elkaar te communiceren.

Kunnen docenten het verschil zien tussen leermiddelen voor niveau 2 en niveau 3?

Ja, je kunt het verschil zien.

 • Opleiding Schilderen De opleiding Schilder (niveau 2) kent de projecten 1 t/m 8, terwijl de opleiding Gezel schilder (niveau 3, directe instroom) de projecten 1 t/m 12 kent.
 • Opleiding Stukadoren De opleiding Stukadoor (niveau 2) kent de projecten 1 t/m 6, terwijl de opleiding Gezel stukadoor (niveau 3, directe instroom) de projecten 1 t/m 9 kent.

Kunnen docenten de leermiddelen van Savantis ook aanvullen?

Ja, je kunt zelf ook leermiddelen toevoegen aan uw vak. Hierbij kun je denken aan toetsen, extra theorie, opdrachten of video’s. Je kunt er vervolgens zelfs voor kiezen om deze toevoegingen beschikbaar te stellen voor alle leerlingen of slechts voor één of enkele leerlingen.

Worden de papieren leermiddelen uit het leerlingpakket toegevoegd aan het docentenpakket?

Ja, met een docentenpakket heb je in Studeo ook toegang tot alle onderdelen van het leerlingpakket. Je vindt in Studeo de papieren leermiddelen uit het leerlingpakket terug als pdf. Wil je de producten uit het leerlingpakket toch op papier? Ook dat is mogelijk! Je vindt de informatie op het dashboard van het Docentenplatform in Studeo (en dus niet op de webshop).

Wat gebeurt er met het oude portfolio?

Het oude portfolio blijft bestaan, maar krijgt een nieuwe naam (voortgangsmap). Een leerling bewaart in de voortgangsmap zijn gemaakte en beoordeelde praktijkopdrachten. Daarnaast heeft de leerling een werkmap. Hierin bewaart hij de praktijkopdracht die hij op dat moment gaat uitvoeren (op school of in het leerbedrijf). Zo hoeft hij niet altijd zijn hele voortgangsmap mee te nemen.

Naast het werken in Studeo voeren de leerlingen op de computer opdrachten uit voor rekenen en taal. Is er een totaaloverzicht mogelijk binnen Studeo?

Binnen Studeo kunnen leerlingen niet direct werken aan de opdrachten voor rekenen en taal. Deze activiteiten vinden plaats binnen een ander programma. Wel kun je binnen Studeo de resultaten van de opdrachten voor rekenen en taal registreren. Zo heb je in één overzicht alle resultaten staan. Je kunt dit doen met behulp van de functionaliteit ‘Aangepaste activiteit’.

Is een Studeo- account overdraagbaar?
Stel dat een leerling stopt met de opleiding en een andere leerling het leerlingpakket en de Studeo-licentie wil overnemen. Kan dat?

Ja, Savantis kan dat voor je regelen. We stellen hieraan wel enkele voorwaarden:

 • Wij nemen alleen aanvragen in behandeling waarin de huidige licentiehouder niet heeft gewerkt in project 2 of verder.
 • De docent van de leerling dient op de hoogte te zijn van het verzoek om de licentie over te dragen. Savantis zal controleren of de naam van de docent van het vak in Studeo overeenkomt met de opgave van de leerling.
 • De licentiehouder dient ervan op de hoogte te zijn dat het overdragen van de licentie een onomkeerbaar proces is.
 • De licentiehouder dient op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij, na de overdracht van de licentie, hij/zij geen eigenaar meer is en geen enkele aanspraak kan maken op onze producten en diensten ten aanzien van de licentie.

Hoe kan ik een Studeo-licentie overdragen?

 1. De licentiehouder (de leerling die op dit moment een account heeft) stuurt een e-mail naar studeo@savantis.nl.
 2. In de e-mail is beschreven wie de huidige eigenaar van de licentie is en aan wie de licentie moet worden overgedragen. Ook is vermeld wie de docent is.
 3. De leerling aan wie de licentie wordt overgedragen en de docent worden in de cc van de e-mail vermeld.

Klik hier voor een voorbeeldtekst van de te verzenden e-mail. De rode teksten dienen vervangen te worden door persoonsgegevens.

Kan ik met Studeo werken op een Ipad?
Je kunt Studeo 24 uur per dag, zeven dagen per week online bereiken met jouw pc, laptop, smartphone of tablet.

Werk je op jouw IPad? Vergeet dan niet om eerst Microsoft Office te installeren. Alleen dan kan je goed aan de slag in Studeo.

Hoe voorkomt Savantis dat ‘digibeten’ vastlopen in het systeem?
Savantis richt Studeo zo in, dat er geen overbodige knoppen en mogelijkheden zichtbaar zijn voor leerlingen en docenten. Ook ontwikkelt Savantis instructievideo’s en verzorgt Savantis informatiebijeenkomsten voor het gebruik van Studeo. Zo verwachten we dat iedereen – na een periode van wennen – naar tevredenheid werkt binnen Studeo.

Een leerling overplaatsen naar een andere school?

Dat kan. Hoe? Stuur een e-mail naar studeo@savantis.nl. Vermeld daarin:

 • De voor- en achternaam van de leerling
 • Welke opleiding de leerling volgt
 • Het cohort
 • De naam van de oude school
 • De naam van de nieuwe school

Let op: Wij ondernemen alleen actie als de docent hierover een e-mail stuurt.

Hoe gaat het met de resultaten? De resultaten van de leerling worden niet automatisch meegenomen in het nieuwe vak. In plaats daarvan ontvang je een pdf-bestand met de behaalde resultaten per e-mail.