Historie

Door de jaren heen heeft Savantis zich ontwikkeld. Wellicht ken je ons als Opleidingscentrum SVS of als Kenniscentrum Savantis. En nu zijn wij Stichting Savantis Vakcentrum. Wij nemen je mee in de ontwikkeling van toen, naar nu.

Vragen?

Bel 0182 -64 11 11 of vul het onderstaande formulier in, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug.

  Het begin

  Savantis is ruim 70 jaar geleden opgericht als ‘Het Leerlingstelsel en de Vakopleiding voor het Schildersbedrijf in Nederland’. Na de toetreding van de sector stukadoren werd de naam Stichting Vakopleiding voor het Schilders- en Stukadoorsbedrijf (SVS). De organisatie voerde zowel wettelijke taken in het kader van het leerlingstelsel uit. Ook voerden wij aanvullende taken van de sectoren schilderen en stukadoren uit, zoals het ontwikkelen van leermiddelen en begeleiden van leerlingen. Door de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs veranderde de taken en werd de organisatie o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mbo kwalificatiestructuur en de erkenning van leerbedrijven.

  Van Opleidingscentrum SVS naar Kenniscentrum Savantis

  Tot 2003 ging Savantis door het leven als Opleidingscentrum SVS. De afkorting deed beperkt recht aan de verbreding van de taken en het werkgebied van de organisatie. Daarom veranderde de naam in Savantis – afgeleid van het Franse woord ‘savant’: getuigend van grote vakkennis.

  Van Kenniscentrum naar Vakcentrum Savantis

  De economische crisis na 2008 en de flexibilisering van de arbeidsmarkt had grote gevolgen voor de sectoren schilderen en stukadoren. Het aantal cao-werknemers daalde fors en leidde tot daling van de inkomsten van de O&O fondsen. Dit had tot gevolg dat er minder geld beschikbaar was voor het onderwijs- en arbeidsmarktbeleid en dus voor de uitvoerende taken van Savantis.

  In 2015 zijn de wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven verplaatst naar één nieuwe organisatie: stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  De vertegenwoordigers van roc’s, vakscholen, werkgevers en werknemers in het Savantis bestuur besloten om de samenwerking binnen Savantis te continueren. Men was ervan overtuigd dat Savantis waardevolle ondersteuning kon blijven bieden aan het scholenveld en sectoren op het gebied van onderwijsontwikkeling, vakmanschap en loopbaanontwikkeling.

  Sindsdien is Savantis een nagenoeg ongesubsidieerde organisatie. We bieden diensten en producten aan gericht op de ontwikkeling van mensen en organisaties.