De Vakopleiding Afbouw

Ondernemersorganisatie NOA en werknemersorganisaties FNV bouwen en wonen en CNV Vakmensen hechten veel waarde aan een professioneel stelsel van beroepsopleidingen en zijn zeer betrokken bij het opleiden van toekomstige vaklieden voor de afbouwsector.

De afbouwsector is een arbeidsintensieve sector, waarin het vakmanschap van de medewerkers en ondernemers een belangrijke rol speelt bij de nieuwbouw, het onderhoud en verfraaien van woningen, kantoorpanden, ziekenhuizen en andere objecten. De uitvoerende bedrijven variëren van ondernemers zonder personeel tot aan grotere afbouwbedrijven met personeel. Er is een gezamenlijk belang van een positief imago voor de sector, vakmanschap en goede opleidingen voor nieuwe en bestaande medewerkers. De afbouwsector moet altijd kunnen beschikken over voldoende vakkrachten. Het vakmanschap binnen de sector moet op peil en gewaarborgd blijven. Hiervoor zijn goede opleidingen nodig die op voldoende plaatsen in het land worden verzorgd, daarom is  stichting de Vakopleiding Afbouw opgericht.

De Vakopleiding Afbouw

Stichting De Vakopleiding Afbouw is door NOA, FNV bouwen en wonen en CNV Vakmensen opgericht om onder andere:

  • Onderzoek te (laten) doen naar de behoefte aan opleidingen in de sector Afbouw
  • Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid voor te bereiden en uit te voeren
  • De regionale samenwerking met Regionale Opleidingen Centra te bevorderen
  • Bedrijven te stimuleren om leerlingen op te leiden
  • Landelijke spreiding van het opleidingsaanbod stukadoren, vloerenleggen en wand- en plafondmontage te behouden en waar nodig te realiseren
  • Een landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden van opleidingsbedrijven (NOA opleidingsbedrijf Afbouw) te realiseren
  • In samenwerking met scholen het mbo-onderwijs uit te (doen) voeren
  • Kleine, vakspecifieke opleidingen en trainingen uit te (doen) voeren

De Vakopleiding Afbouw is een initiatief van werkgeversorganisatie NOA en de werknemersorganisaties CNV en FNV bouwen en wonen. De Vakopleiding Afbouw werkt samen met scholen en samenwerkingsverbanden.