Duurzame inzetbaarheid

Kijk jij als werkgever vooruit? De toekomst is belangrijk, niet alleen voor jou. Ook voor je werknemers. Savantis helpt je om jouw bedrijf toekomstgerichter te maken, zodat je bedrijf zichzelf blijft ontwikkelen. En je medewerkers veilig, fit en gezond tot hun pensioen kunnen werken.

De economie draait op volle toeren en daardoor is er ook veel beweging op de arbeidsmarkt. Als bedrijf wil je groeien samen met je werknemers. Daarnaast moeten je werknemers langer doorwerken en daardoor zal de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgen. Om de toekomst samen met je werknemers succesvol vorm te geven is betrokkenheid, gezondheid en werkplezier van groot belang.

De IZI-aanpak

Om de duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen, hebben wij de IZI-Tool ontwikkeld. De IZI-aanpak bevordert de duurzame inzetbaarheid op meerdere niveaus, namelijk: werknemer, werkgever en eventueel de branche of sector. Daarnaast geven onze adviseurs concrete adviezen voor het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Daarmee kan je aan de slag om de ontwikkeling, de gezondheid en het werkplezier van jouw medewerker te verhogen.

Projecten

In opdracht van de sociale partners hebben wij de afgelopen jaren diverse projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgevoerd. Tijdens deze trajecten werd inzetbaarheid van medewerkers in kaart gebracht en worden organisaties voorbereid op de toekomst. Dit deden wij door gesprekken te voeren met werknemers en werkgevers in verschillende sectoren, waaronder de sector afbouw en de sector bouwmaterialen groothandel. Voor hen hebben wij ontwikkelgesprekken gevoerd met medewerkers in de bouwmaterialen groothandel en op basis daarvan is een rapport opgesteld met een aantal adviezen voor de sector.