Informatie voor ROC's

Om meerdere redenen is het lastig voor ROC’s om opleidingen te verzorgen met lage deelnemersaantallen. Tegelijkertijd bestaat er wel landelijk opleidingsbehoefte bij sectoren voor beroepsgroepen waarvoor regionaal niet voldoende studenten zijn voor een ‘volle klas’.

De sector Afbouw wil met ROC’s een samenwerking aangaan en een experiment uitvoeren om de ‘kleine’ opleiding Plafond- en wandmontage (mbo niveau 2) te organiseren en uit te voeren. Wij hopen u met deze informatie te interesseren om  hieraan deel te nemen.

In overleg met het ROC Twente en het ROC Koning Willem 1 College én met financiële ondersteuning van de sector Afbouw hebben we een opleidingsmodel ontwikkeld waardoor het ons inziens mogelijk is om één of enkele leerlingen Plafond- en wandmontage toe te voegen aan een aanpalende opleiding (bijvoorbeeld timmeren of stukadoren). Als uitgangspunt is genomen dat het ROC haar opleidingsverantwoordelijkheid kan dragen en kan voldoen aan de kwaliteitscriteria  door de beschikbaarheid en ondersteuning van:

  • Een goede online leeromgeving voor de opleiding Plafond- en wandmontage, inclusief instructievideo’s
  • Een vakinhoudelijke docent/instructeur op afstand met specifieke kennis van plafond- en wandmontage
  • Leerbedrijven die gemotiveerd zijn om studenten goed te begeleiden in de beroepspraktijk;
  • Praktijktrainingen voor de studenten gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en de daarbij behorende theoretische kennis;
  • Gevalideerde examenmethode, inclusief Proeve van Bekwaamheid via de Exameninstelling Savantis.

Wij verzoeken je kennis te nemen van onderstaande informatie.

Behoefte aan opleiding Plafond- en wandmontage

De mbo-opleiding niveau 2 Plafond- en wandmontage wordt niet (meer) door ROC’s aangeboden. Toch zijn er jaarlijks meerdere medewerkers die kenbaar maken een opleiding Plafond- en wandmontage te willen volgen. Daarnaast zijn er studenten (van het vmbo en o.a. van de mbo-timmeropleiding) die bij een leerbedrijf kennismaken met het vak plafond- en wandmontage en zich hiervoor interesseren. Deze studenten beschikken nu niet over de mogelijkheid om te starten met of over te stappen naar een opleiding Plafond- en wandmontage. Potentiële studenten zijn er dus wel, maar kunnen de opleiding niet volgen, terwijl er door de sector wel om geschoolde plafond- en wandmonteurs gevraagd wordt. Een tegenstrijdige situatie die om een creatieve oplossing vraagt.

Samenwerking ROC’s, Savantis en leerbedrijven

Deze creatieve oplossing kan gevonden worden in een samenwerking tussen ROC’s, Savantis en leerbedrijven. Daarbij volgt de student de generieke vakken (Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap) en de keuzedelen op het ROC. De student wordt geplaatst in een klas van een vergelijkbare of een aanpalende opleiding, zoals de timmer- of stukadoorsopleiding. De vaktheorie en praktijklessen worden verzorgd met ondersteuning van Savantis, door middel van een online leeromgeving, instructievideo’s, praktijktraining en een vakinhoudelijke docent/instructeur op afstand met specifieke kennis van Plafond- en wandmontage.

Van leerbedrijven wordt verwacht dat zij de student voldoende ervaring op laten doen met de verschillende werkzaamheden van een Plafond- en wandmonteur en dat zij de student goed begeleiden in de beroepspraktijk.

Het opleidingsmodel is uitgewerkt in onderstaande afbeelding.

opleidingsmodel van de opleiding plafond- en wandmontage

Online leeromgeving, instructievideo’s en vakdocent op afstand

Onder begeleiding van de docent van het ROC kan de plafond- en wandstudent in de online leeromgeving zelfstandig aan de slag met de theorie. Daarbij krijgt hij de mogelijkheid om vragen te stellen aan een vakdocent op afstand en te sparren met medestudenten van andere ROC’s. Daarnaast beschikt het lesmateriaal over 15 instructievideo’s over de werkzaamheden van de plafond- en wandmonteur. In deze instructievideo’s laat een instructeur stap voor stap zien hoe de werkzaamheden, bijvoorbeeld het monteren van een systeemplafond, uitgevoerd kunnen worden. De instructievideo’s dienen ter ondersteuning en voorbereiding op de praktijktrainingen. Een voorbeeld van een instructievideo is hieronder te bekijken.

Praktijktrainingen

Savantis organiseert trainingsdagen waarop alle studenten Plafond- en wandmontage van de verschillende ROC’s bij elkaar (kunnen) komen op een centraal gelegen locatie. Onder begeleiding van een vakdocent gaan de studenten praktisch aan de slag met het praktijkdeel van de Plafond- wandopleiding en de daarbij behorende theoretische uitleg. Vooralsnog worden de volgende praktijktrainingen aangeboden: 

Training Vaste wanden en plafonds

Dag 1Haakse hoek uitzetten, maatvoeren en kolommen maken 
Dag 2 Kozijn stellen en wand beplaten 
Dag 3Ondersteuningsconstructies
Sparingen
Controleren werk dag 2 
Dag 4Koof hangen
Vrijdragend plafond 
Dag 5Demonteren vrijdragend plafond
60/27 plafond  
Dag 6: Terugkomdag
(op een later moment) 
Voortgang bepalen / oefenen voor het examen. Nader te bepalen of deze dag georganiseerd wordt door een ROC, leerbedrijf of Savantis. 

Training Systeemplafonds

Dag 160/120 plafond en lichtbanen 
Dag 2 60 /60 plafond en 60 / 60 doorzakplafond  
Dag 3Diagonale montage 
Dag 4Ochtend: diagonale montage
Middag: nader te bepalen. Bijvoorbeeld: uitloop / extra theorie
Dag 5 Bandrasterplafond 
Dag 6: Terugkomdag
(op een later moment) 
Voortgang bepalen / oefenen voor het examen. Nader te bepalen of deze dag georganiseerd wordt door een ROC, leerbedrijf of Savantis. 

De verantwoordelijke docent(en) van het ROC kunnen aanwezig zijn en desgewenst ook deelnemen aan deze praktijktrainingen.

Examinering

Via de Exameninstelling Savantis kan gebruik worden gemaakt van het gevalideerde examenaanbod en de Proeve van Bekwaamheid voor de opleiding Plafond- en Wandmontage. 

Meer informatie?

Geïnteresseerd, vragen of opmerkingen? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.