Aanschaf examens beroepsgerichte keuzedelen

Zoek je voor je onderwijsinstelling examens voor beroepsgerichte keuzedelen? Op deze pagina vind je alle informatie.

Hoe schaf ik een examen voor een beroepsgericht keuzedeel aan?

Als je een examen nodig hebt voor een beroepsgericht keuzedeel dat gekoppeld is aan een opleiding in de sector Schilderen en Onderhoud of de sector Afbouw,  kun je dit aankruisen op de overeenkomst Inkoop examens. Het examen wordt geleverd in het Examenplatform. Je betaalt achteraf € 37,50 per examendeelnemer.

Indien je onderwijsinstelling nog geen overeenkomst Inkoop examens heeft en indien je examens voor beroepsgerichte keuzedelen wilt inkopen, neem dan contact met ons op.