Informatie voor bedrijven

In de sector Plafond- en wandmontage is een grote behoefte aan vakbekwaam personeel. Het is daarom van groot belang dat studenten de mogelijkheid krijgen om opgeleid te worden tot Plafond- en wandmonteur. Tegelijkertijd moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om trainingen in plafond- en wandmontage te volgen. Savantis kan studenten en werknemers hierin ondersteunen. Wij verzoeken u kennis te nemen van onderstaande informatie.

MBO Opleiding Plafond- en wandmontage: voor studenten

Er bestaat een mbo-opleiding Plafond- en wandmontage (niveau 2), maar het is voor ROC’s lastig om deze opleiding uit te voeren, vanwege onvoldoende leerlingen om een klas te formeren. In samenwerking met Savantis is het mogelijk gemaakt om één of enkele leerlingen voor de opleiding Plafond- en wandmontage toch op te leiden via de school in de regio.

De student wordt geplaatst in een klas van een vergelijkbare of een aanpalende opleiding, zoals de timmer- of stukadoorsopleiding. De vaktheorie en praktijklessen worden verzorgd met ondersteuning van Savantis, door middel van een online leeromgeving, instructievideo’s en praktijktrainingen. Van leerbedrijven wordt verwacht dat zij de student voldoende ervaring op laten doen met de verschillende werkzaamheden van een Plafond- en wandmonteur en dat zij de student goed begeleiden in de beroepspraktijk. De volledige opleiding duurt circa 2 jaar.

Studenten die de opleiding met goed gevolg afronden ontvangen van het ROC een mbo-diploma niveau 2 Plafond- en Wandmontage.

Praktijktrainingen Plafond- en wandmontage: voor werknemers (en studenten)

Onderdeel van de opleiding Plafond- en wandmontage zijn praktijktrainingen. Onder begeleiding van een trainer gaan de deelnemers zowel theoretisch als praktisch aan de slag met verschillende onderdelen van Plafond- en wandmontage.

Savantis verzorgt deze praktijktrainingen op een centraal gelegen locatie. De praktijktrainingen kunnen ook door werknemers worden gevolgd. Je kunt je werknemer de praktijktraining ‘Vaste wanden en plafonds’ en/of ‘Systeemplafonds’  laten volgen. De praktijktraining wordt ondersteund met een online leeromgeving met aanvullende theorie en instructievideo’s. Voor deelname aan de trainingsprogramma’s worden kosten in rekening gebracht, zowel voor de mbo-studenten als werknemers.


Training Vaste wanden en plafonds

Dag 1Haakse hoek uitzetten, maatvoeren en kolommen maken 
Dag 2 Kozijn stellen en wand beplaten 
Dag 3Ondersteuningsconstructies
Sparingen
Controleren werk dag 2 
Dag 4Koof hangen
Vrijdragend plafond 
Dag 5Demonteren vrijdragend plafond
60/27 plafond  
Dag 6: Terugkomdag
(op een later moment) 
Voortgang bepalen / oefenen voor het examen. Nader te bepalen of deze dag georganiseerd wordt door een ROC, leerbedrijf of Savantis. 

Vind hier meer informatie over de training Vaste wanden en plafonds.

Training Systeemplafonds

Dag 160/120 plafond en lichtbanen 
Dag 2 60 /60 plafond en 60 / 60 doorzakplafond  
Dag 3Diagonale montage 
Dag 4Ochtend: diagonale montage
Middag: nader te bepalen. Bijvoorbeeld: uitloop / extra theorie
Dag 5 Bandrasterplafond 
Dag 6: Terugkomdag
(op een later moment) 
Voortgang bepalen / oefenen voor het examen. Nader te bepalen of deze dag georganiseerd wordt door een ROC, leerbedrijf of Savantis. 

Vind hier meer informatie over de training Systeemplafonds.

Voorbeeld instructievideo

Kosten en subsidies

Opleiding Plafond- en wandmontage voor studenten 

  • Voor een deeltijdopleiding MBO (BBL 2) bedraagt het  wettelijk cursusgeld in het studiejaar 2020/2021 € 250,– + kosten voor boeken en overige materialen.
  • Bedrijven die een leer-/werkplek verzorgen voor een bbl-student kunnen jaarlijks in aanmerking komen van de subsidie Praktijkleren. Deze bedraagt circa € 2.400,– per jaar. (Zie:  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
  • Informatie over de kosten van het lesmateriaal en praktijktrainingen volgt nog.

Training Plafond- en wandmontage voor werknemers 

  • De kosten voor de 5-daagse praktijktrainingen bedragen circa € 1.750,– per praktijktraining (eventuele subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht).

Examinering

Studenten
Studenten die de opleiding Plafond- wandmontage volgen kunnen via de Exameninstelling Savantis gebruikmaken van het gevalideerde examenaanbod en de Proeve van Bekwaamheid voor de opleiding Plafond- en Wandmontage. Na een succesvolle afronding van alle vereiste examenonderdelen (ook generieke vakken en keuzedelen), ontvangt de student vanuit het ROC een mbo-diploma.

Werknemers
De werknemer volgt een gedeelte van de praktijktrainingen. Op deze onderdelen kan de deelnemer vervolgens geëxamineerd worden. Voor deze onderdelen ontvangt hij, na succesvolle afronding, een certificaat.

Word erkend leerbedrijf 

Wij adviseren de Plafond- en Wandbedrijven om zich te registreren als erkend leerbedrijf voor de mbo opleiding Plafond- en Wandmontage én de mbo-opleiding timmeren. Registreren kan hier.  
 
Zodra je erkend bent als leerbedrijfkun je via jouw account kenbaar maken dat je een stageplek of een leerwerkplek beschikbaar heeft voor een vmbo-leerling of mbo-student.  

Opmerkingen of vragen? 

Vul het onderstaande formulier in.