Bestuursondersteuning

Aan beleidsvorming en beleidswensen gaan zorgvuldige afwegingen en keuzes vooraf. Wat zijn gemeenschappelijke doelen van betrokken partijen en wat is de beste manier om deze doelen te bereiken? Schakel Savantis in voor bestuursondersteuning.

Savantis kan ondersteunen en faciliteren in het vinden van een optimale, duurzame beleidsoplossing voor alle betrokken partijen.

Overigens, het hoeft geen (bestaande) beleidsaangelegenheid te betreffen. Savantis ondersteunt ook bij het opstellen van nieuw beleid, het adapteren van beleid of het verder ontwikkelen van beleid gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen.

Door jarenlange ervaring met het ondersteunen van besturen van meerdere stichtingen en platforms zorgt Savantis ervoor dat jouw belangen (en die van andere partijen in het netwerk) worden behartigd. Er is volop ruimte voor visies van verschillende kanten.

Wij ondersteunen je bij:

  • Beleidsvorming en strategieontwikkeling
  • Faciliteren en uitvoeren van beleid
  • Bestuursondersteuning en secretariaat
  • Inrichten en faciliteren van platforms
  • Het opzetten en uitvoeren van (beleids)onderzoek
  • Vormgeven, aanvragen en uitvoeren van grote subsidieprojecten

Savantis biedt bestuursondersteuning aan: