De specialisten van Savantis ontwikkelen al meer dan 70 jaar leermiddelen en examens voor het mbo en vmbo. Dagelijks maken we uitdagend lesmateriaal voor beroepsopleidingen, Keuzedelen mbo en keuzevakken. Dit doen we zelfstandig of in co-creatie met de opdrachtgever.

Daarnaast zijn wij ook examenleverancier. De Exameninstelling Savantis is door Kiwa gecertificeerd en zorgt voor goede examens conform de eisen die gelden binnen het (v)mbo. En levert indien nodig ook examinatoren.

Om docenten en managers te ondersteunen organiseren we regelmatig docentenbijeenkomsten. Ook bieden we een online leeromgeving Studeo waarin studenten leren en docenten de voortgang bijhouden. Stagiair(e)s en praktijkopleiders stimuleren we om de Enneagramtest te doen.

Deze unieke combinatie van onderwijsproducten en diensten komt voort uit de passie om te vernieuwen en creatieve oplossingen te bedenken. Zo helpen wij onze klanten zich te blijven ontwikkelen.