Studeo

Studeo inspireert docenten met blended lesmateriaal en volledig online leermiddelen voor de keuzedelen. Het maakt het eenvoudig om het leerproces precies af te stemmen op jouw studenten en het zorgt ervoor dat jij meer tijd overhoudt om jouw lessen optimaal in te richten.

De voordelen van Studeo

  • Vrijheid om de leermiddelen te ordenen naar keuze
  • Mogelijkheden om zelf leermiddelen te ontwikkelen en toe te voegen
  • Het combineren van papieren en digitale leermiddelen voor de opleidingen schilderen en stukadoren
  • Instructievideo’s ter (gedeeltelijke) vervanging van geschreven teksten
  • Mogelijkheid om digitaal feedback te geven aan uw studenten
  • Alle teksten kunnen worden voorgelezen

Blended learning voor de schilder- en stukadooropleidingen

Voor schilder- en stukadooropleidingen worden papieren en digitale leermiddelen gecombineerd. Studeo vult het papieren lesmateriaal aan met digitale middelen zoals video’s, digitale opdrachten en digitale voortgangstoetsen. Hierin staat de beroepspraktijk centraal. Zo leren jouw studenten altijd vanuit de context van de beroepspraktijk.

Keuzedelen volledig digitaal

Het lesmateriaal van de Keuzedelen mbo van Savantis is volledig digitaal beschikbaar in Studeo. In deze digitale leeromgeving staan de theorie, de oefenvragen en de praktijkopdrachten. Tevens biedt Studeo de mogelijkheid om vragen automatisch na te kijken en opdrachten digitaal in te leveren. Zo kun jij jouw tijd besteden om jouw lessen optimaal in te richten voor jouw studenten.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Savantis is deelnemer van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming naar de onderwijspraktijk vertaalt. Hierdoor wordt de privacy van studenten en docenten optimaal gewaarborgd.