• De Vakopleiding is door de overheid erkend om mbo-opleidingen te verzorgen en hiervoor mbo-diploma’s en mbo-certificaten uit te reiken.
 • De Vakopleiding is een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs.
 • De Vakopleiding richt zich op specialistische mbo-opleidingen die niet verzorgd (kunnen) worden door het reguliere mbo-onderwijs (ROC’s en Vakscholen).
 • De Vakopleiding ondersteunt sectoren bij de organisatie en uitvoering van (delen) van mbo-opleidingen voor specialistische beroepen
 • De Vakopleiding zorgt dat de specialistische mbo-opleidingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van het Ministerie van OCW
 • De Vakopleiding werkt samen met o.a. O&O fondsen, bedrijven, mbo-scholen, brancheopleiders en examenleveranciers

Doelgroep
De Vakopleiding is er voor diegenen die een praktijkgerichte beroepsopleiding of een deel daarvan willen volgen en een erkend diploma of certificaat willen halen. Denk aan zij-instromers of mensen die al werkzaam zijn maar nooit een opleiding in de betreffende richting hebben genoten. Verder richt De Vakopleiding zich op jongeren die een opleiding willen volgen waarvoor zij niet terecht kunnen bij een ROC. Zo wil De Vakopleiding de instroom van gecertificeerde werknemers op de arbeidsmarkt bevorderen, ook binnen kleinere sectoren.

Verkorte opleidingen
Veel opleidingen van De Vakopleiding worden aangeboden in de derde leerweg. De derde leerweg biedt meer mogelijkheden voor een flexibel onderwijsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de werkenden. Er gelden namelijk geen regels voor onderwijstijd en studieduur. Daardoor kun je in de derde leerweg verkorte opleidingen volgen die opleiden tot hetzelfde wettelijk erkende diploma.

Samenwerking met andere opleiders
Het doel van De Vakopleiding is om het bekostigd onderwijs aan te vullen, daar waar de mbo onderwijsinstellingen specialistische opleidingen niet of niet volledig kunnen aanbieden. De Vakopleiding gaat de samenwerking aan met ROC’s en ondersteunt hen indien nodig bij het aanbieden van kleine, specifieke opleidingen. De Vakopleiding werkt ook samen met andere opleiders. Deze opleidingspartners voeren (een deel van) de opleiding uit, terwijl de deelnemers ingeschreven staan bij De Vakopleiding. Daardoor komen zij in aanmerking voor een erkend diploma of certificaat, ook als de opleidingspartner geen erkende onderwijsinstelling is. De Vakopleiding ziet dan toe op de kwaliteit van onderwijs en examinering en legt verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit
De opleidingstrajecten van De Vakopleiding zijn erkend door het ministerie van OCW en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het diploma of het certificaat dat de deelnemer via De Vakopleiding behaalt, heeft dan ook exact dezelfde waarde als een diploma of certificaat van bijvoorbeeld een ROC.


De Vakopleiding
Postbus 76, 2740 AB
Waddinxveen
088 0808808

  Bel mij terug

  Plafond- en wandmonteur

  Opleiding Plafond- en wandbouw

  Uitvoeren van Schilderwerk

  Dekvloeren
  legger

  → Binnenkort beschikbaar

  Leidinggevende team/project

  → Binnenkort beschikbaar

  Technisch leidinggevende

  → Binnenkort beschikbaar

  Servicemedewerker gebouwen

  → Binnenkort beschikbaar