En knop tekst

Ontwikkelen is onze missie. Savantis staat sectoren en hun bestuurlijke vertegenwoordigers bij met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Maar we gaan verder. Ook voeren we voor diverse stichtingsbesturen het secretariaat en zorgen ervoor dat de belangen goed worden behartigd.

We verrichten daar vanzelfsprekend het financieel management bij en kijken altijd naar de nationale en Europese subsidiemogelijkheden. Uiteraard begeleiden wij desgewenst het hele subsidietraject van het concept tot de eindverantwoording.

Met een kritische blik en een flexibele opstelling helpen wij onze klanten zich te blijven ontwikkelen.