Van intenties tot overtuigende subsidieaanvraag

Je hebt een innoverend project voor ogen. Om jouw project succesvol uit te kunnen voeren is een subsidieaanvraag noodzakelijk. Wij helpen jou bij het omzetten van jouw intenties tot een overtuigende aanvraag.

De vereisten voor een subsidieaanvraag verschillen per subsidietraject. Om ervoor te zorgen dat jouw intenties omgezet worden tot een concrete aanvraag helpen wij je graag.

Sommige regelingen behoeven een aanvraag met uitgebreide analyses. Het kan ook zijn dat je partners nodig hebt om regeling-conforme cofinanciering te verwerven. Wij ondersteunen je daarbij en ook kunnen wij ondersteuning bieden bij het creëren van draagvlak voor een samenwerkingsverband of consortium.

Het formuleren van intenties tot ingediende subsidieaanvraag door:

  • Uitvoering realiteitscheck met passend advies
  • Opzet en uitwerking van de aanvraag
  • Draagvlakcreatie bij jouw achterban en potentiële projectpartners
  • Ondersteuning bij het aanvraagproces en contact met de subsidieverstrekker vóór en na de indiening.