Meest gestelde vragen over Keuzedelen

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen over keuzedelen.

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden? En telt het resultaat van het examen mee voor de slaag-/zakbeslissing?
Ja, ieder aangeboden keuzedeel moet geëxamineerd worden. Het is voor de cohorten tot schooljaar 2020-2021 niet de hoogte van het examenresultaat, maar de aanwezigheid van het examenresultaat van een keuzedeel dat meetelt voor de slaag-/zakbeslissing voor het behalen van het diploma. Het examencijfer (wel of niet gehaald) komt bij de student op de resultatenlijst. Wanneer het keuzedeel met een voldoende is geëxamineerd, wordt het keuzedeel ook op het diploma vermeld.

Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 starten met een opleiding geldt dat de hoogte van de examenresultaten van keuzedelen wel meetelt voor het behalen van het diploma. De invoering verloopt cohortsgewijs. Hierbij moet rekening gehouden worden met de zogenaamde compensatieregeling. Deze ziet er als volgt uit: – het gemiddelde examenresultaat voor keuzedelen is ten minste een ‘voldoende’ of een 6 (zes) – voor minimaal de helft van de keuzedelen is ten minste een ‘voldoende’ of een 6 (zes) gehaald – het resultaat van een keuzedeel is minimaal een 4 (vier) of een gelijkwaardige eindwaardering – de omvang van een keuzedeel weegt niet mee in de weging van het gemiddelde.

Voor de volledige regeling verwijzen wij naar het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering via www.onderwijsenexaminering.nl

Mag een student een keuzedeel volgen dat niet is gekoppeld aan zijn opleiding?
Vooruitlopend op aanpassing van de wet zal de minister vanaf studiejaar 2020-2021 voor nieuwe keuzedelen geen koppeling meer vaststellen. Dus ja, Mbo-scholen bepalen zelf welke keuzedelen worden aangeboden bij welke opleiding. Daarbij zorgen zij ervoor dat er geen ondoelmatige overlap met de kwalificatie bestaat. Het is de verantwoordelijkheid van de school om dit bij diplomering te borgen. Een school kan eventueel een beroep doen op een overlapcheck van SBB.

Mag een student een keuzedeel ‘meenemen’ naar een vervolgopleiding?
Ja.

Waarom komen er op niveau 2 bijspijkerkeuzedelen?
Voor mbo-opleidingen op niveau 2 worden voortaan remediërende keuzedelen toegestaan. Deze mogelijkheid bestaat al voor de entreeopleiding. De inhoud van keuzedelen mag overlappen met die van een kwalificatie op niveau 2. Voor studenten met een achterstand kunnen remediërende keuzedelen van meerwaarde zijn om alsnog een startkwalificatie te behalen. Dat vergroot hun kansen op succes in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.

Zo is bijvoorbeeld een goed taal- en rekenniveau essentieel voor het functioneren in de samenleving. Vanzelfsprekend kunnen ook verdiepende, verbredende en op doorstroom gerichte keuzedelen worden aangeboden op niveau 2.

Mag een keuzedeel verplicht worden gesteld?
Het uitgangspunt is dat een student zelf de keuze heeft hoe hij of zij zich wil verdiepen, verbreden of oriënteren op doorstroom door middel van keuzedelen. Er moet gedurende de opleiding dus altijd sprake zijn van een keuzemoment tussen meerdere keuzedelen en dat betekent dat de school moet zorgen voor een keuzedelenaanbod waarin er voor de student echt iets te kiezen valt.