Van beschikking tot einddeclaratie

Zodra je subsidieaanvraag is gehonoreerd, moet jij ervoor zorgen dat jouw subsidieverantwoording conform de regelgeving is. Wij ondersteunen jou bij het opstellen van de administratie en regelgeving die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

“Gefeliciteerd, je subsidieaanvraag is gehonoreerd en de subsidie is toegekend.” Goed nieuws. Vanaf dit moment gaan er twee processen lopen. Enerzijds ga je de activiteiten uitvoeren. Anderzijds moet jouw subsidieverantwoording op orde zijn.

Je wilt voorkomen dat jouw subsidie beëindigd wordt. Daarom dien je een regeling conforme projectadministratie in te richten. Ook moet je rapportageverplichtingen nakomen. De subsidieverantwoording dient op orde te zijn bij controles en audits door externe partijen. Wij kunnen ervoor zorgen dat jouw verantwoording volledig aansluit bij de subsidievoorwaarden en dat jouw rapportages voldoen aan alle verplichtingen.

Wij ondersteunen je door:

  • Het opstellen en inrichten van de offerte- of aanbestedingsprocedure
  • Jouw cofinancieringen te monitoren
  • De voorbereiding en indiening van interim- en eindrapportages
  • Communicatie met de accountant en subsidieverstrekker
  • Opstelling en inrichting van de administratieve organisatie en interne controles
  • Voorbereiding en begeleiding audits