Opleiding Plafond- en wandmontage

Er bestaat een mbo-opleiding Plafond- en Wandmontage, maar het is voor ROC’s lastig om deze opleiding uit te voeren, vanwege onvoldoende studenten om een klas te formeren. Savantis heeft een plan opgesteld, om de opleiding toch te kunnen uitvoeren.

Door Savantis is een plan opgesteld op basis waarvan de opleiding kan worden uitgevoerd door de verschillende ROC’s in het land. Deelnemers aan de Plafond- en wandopleiding worden daarbij toegevoegd aan klassen van een andere (bouw)opleiding. De ROC’s worden hierbij ondersteund met een online leermethode, instructievideo’s, een vakdocent (via internetverbinding op afstand) en aanvullende trainingsdagen voor het aanleren van praktische vaardigheden met bijbehorende theorie.

Door middel van het opleidingsmodel kunnen we de mbo-opleiding Plafond- en Wandmontage weer nieuw leven inblazen. Onderdeel van deze opleidingen zijn 2 praktijktrainingen, namelijk de trainingen:

Beide trainingen duren 5 dagen. In deze praktijktrainingen worden praktische vaardigheden aangeleerd en wordt bijbehorende theorie behandeld. Aan deze trainingsdagen kunnen niet alleen studenten van de Plafond- en wandopleiding deelnemen, maar ook werknemers (om-/bijscholing). Daarmee willen we zowel studenten als werknemers de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen in het beroep Plafond- en wandmontage.

Informatie voor ROC’s

Informatie voor bedrijven

Informatie voor studenten

Interesse?

Graag horen wij of je geïnteresseerd bent om de samenwerking aan te gaan voor het opleiden van studenten en/of werknemers. Kijk voor meer informatie op savantis.opleidingsportaal.nl.