Kwaliteitsborging

Als vakman, vakvrouw, docent of examinator sta je voor kwaliteit. Continu werk je aan verbetering. Net als Savantis. Bij Exameninstelling Savantis buigt een team specialisten en vakkrachten zich dagelijks over de kwaliteit van examinering. Uitgangspunt: kwaliteit moet en kan altijd beter.

Landelijke afspraken examinering mbo

Over de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de examens voor het mbo zijn afspraken gemaakt door MBO Raad, NRTO en het ministerie van OCW. Onderdeel van deze afspraken is de certificering van leveranciers van mbo-examens. De Exameninstelling Savantis voldoet aan de eisen voor valide exameninstrumenten.

Gecertificeerde examenleverancier

De Exameninstelling Savantis is een door Kiwa-Hobeon gecertificeerde examenleverancier. Driejaarlijks vindt een audit plaats van Kiwa-Hobeon, op zowel proces als product. De Exameninstelling beschikt over een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks worden de procedures en de werkinstructies indien nodig bijgesteld. Ieder jaar wordt een jaarverslag gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar. Je vindt het certificaat van Kiwa-Hobeon en de jaarverslagen in de kennisbank.

ExSamen

De Exameninstelling Savantis is lid van ExSamen, de vereniging van samenwerkende examenleveranciers. We werken collectief aan de kwaliteit van de examens en de borging van deze kwaliteit.

Meer weten over onze kwaliteitsborging?

Wil je meer weten over de kwaliteitsborging van Savantis? Vul dan het contactformulier in.