Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur wordt ondersteund door Savantis. Wij zetten het beleid om in uitvoeringsplannen, coördineren en faciliteren deze plannen.

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en interieur (BWI) wil bijdragen aan een goede kwaliteit van het BWI onderwijs. In het Platform werken vmbo (directies) en de betrokken branches samen. Het Platform ondersteunt de vmbo-scholen met advies en diverse producten, zoals leermiddelen en toetsen.

Savantis zorgt voor de administratie van het Platform en voor de beleidsmatige ondersteuning van het bestuur. Daarbij zet Savantis het door het bestuur vastgestelde beleid om in uitvoeringsplannen en coördineert en faciliteert de uitvoering. Mede door de inzet van Savantis heeft er een omslag plaatsgevonden naar een organisatie met financieel en inhoudelijk draagvlak.

Logo Platform vmbo BWI