Examenplatform

Hieronder lees je meer over de functies en toegevoegde waarde van het Examenplatform van Savantis.

De Savantis-omgeving is de online omgeving voor de scholen om examens te downloaden, studenten in te plannen voor de Proeve van Bekwaamheid (PvB) en resultaten van de digitale beoordelingen van de Proeve van Bekwaamheid in te zien. Ook schrijft de examinator zich hier in als beoordelaar van een examengroep. De Proeve van Bekwaamheid wordt in deze omgeving beoordeeld.

Iedere school die examenproducten bij de Exameninstelling inkoopt, ontvangt een inlogcode voor de online omgeving.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Exameninstelling Savantis is deelnemer van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaalt naar de onderwijspraktijk. Hierdoor wordt de privacy van examendeelnemers optimaal gewaarborgd.