Functioneringsgesprekken

  • Kom écht in contact met je medewerkers
  • Handvatten om de beoordelingssystematiek binnen je bedrijf in te richten en uit te voeren
  • Werk middels praktische oefeningen aan je gespreksvaardigheden
Inschrijven

Beschrijving

Waarom voer je een functioneringsgesprek? En nog belangrijker: hoe voer je een goed functioneringsgesprek? Functioneringsgesprekken zijn het moment om eens van gedachte te wisselen met je collega. Een persoonlijk dialoog om op inhoud te sparren over heden, verleden en de toekomst. Wat gaat er goed en wat kan er wellicht beter? Waar is er ondersteuning nodig en hoe kan je dat gestalte geven? 

In de training Functioneringsgesprekken leer je hoe je een goed functioneringsgesprek voert, waarbij je je richt op de ontwikkeling van de medewerker. Je leert hoe een functioneringsgesprek is opgebouwd en hoe je zorgt voor een goede gespreksbalans. 

In de training komt de gesprekstechniek LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen) aan bod. De ontwikkeling van de medewerker staat hierbij centraal. Het is niet alleen van belang om door te vragen, maar ook om coachend vragen te stellen. Daarmee ondersteun je je medewerker door hem zelf oplossingen en ideeën te laten bedenken.  

Afspraken maken is een belangrijk onderdeel van een functioneringsgesprek. Een heldere afspraak biedt zowel jou als je medewerker richting en duidelijkheid. Je gaat aan de slag met het maken van SMART-afspraken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Tot slot behandelen we het onderwerp beïnvloedingsstijlen. 

Deze training is bedoeld om het gesprek op de juiste inhoud met de juiste sfeer te kunnen voeren. Niet beoordelend maar vooral met interesse. Het oprecht helpen van collega’s levert een beter resultaat in samenwerken en functioneren.     

Je oefent het voeren van functioneringsgesprekken samen met de trainer en je medestudenten. Deze oefening wordt uitgevoerd aan de hand van een door jou ingebrachte casus, zodat je juist datgene kunt oefenen waar je zelf in de praktijk mee te maken hebt. 

Inschrijven