Studeo: wie heeft wat nodig?

Je gaat met Studeo aan de slag. Wat heb je nodig en hoe werken licenties?

Wat hebben studenten nodig?

Een student kiest het pakket dat bij zijn opleiding hoort:

  1. Leerlingpakket Schilder (Studeo-versie)
  2. Leerlingpakket Gezel schilder – directe instroom (Studeo-versie)
  3. Leerlingpakket Gezel schilder – doorstroom (Studeo-versie)
  4. Leerlingpakket Stukadoor Stukadoor (Studeo versie)
  5. Leerlingpakket Gezel Stukadoor – directe instroom (Studeo versie)
  6. Leerlingpakket Gezel Stukadoor – doorstroom (Studeo versie)
  7. Leerlingpakket Servicemedewerker gebouwen
  8. Leerlingpakket Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf – directe instroom
  9. Leerlingpakket Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf – doorstroom

Bovenstaande leerlingpakketten zijn inclusief keuzedelen. Studenten die slechts keuzedelen in Studeo volgen, kunnen de Studeo versie van het betreffende keuzedeel bestellen.

Doe je langer over de opleiding en heb je al een leerlingpakket?

Schaf dan een verlengingslicentie aan:

  1. Verlengingslicentie Studeo

De licentie is geldig voor de gebruikelijke duur van de opleiding. Een licentie voor een niveau 2 opleiding is dus 2 jaar geldig. Doet een student langer over de opleiding? Dan schaft hij een verlenging aan. Deze licentie is één jaar geldig.

De licentie voor een keuzedeel is 1 jaar geldig. Doet een student langer over het keuzedeel? Dan schaft hij een verlenging aan:

Verlengingslicentie Studeo

Als studenten een leerlingpakket of de Studeo versie van een keuzedeel bestellen, ontvangen zij een brief met een registratiecode. Met deze code registreren ze zich op de website van Savantis. Na registratie ontvangen zij via de mail hun gebruikersnaam en wachtwoord voor Studeo.

Wat hebben docenten nodig?

Pakket met 3 licenties

In het standaard docentenpakket vind je drie licenties voor de toegang tot Studeo. Zo kunnen jij en twee collega’s binnen jullie school gebruikmaken van Studeo. Er zijn docentenpakketten beschikbaar voor:

Pakket met 5 licenties In het docentenpakket XL vind je vijf licenties voor de toegang tot Studeo. Zo kunnen jij en vier collega’s binnen jullie school gebruikmaken van Studeo. Er zijn docentenpakketten XL beschikbaar voor:

Pakket met 1 licentie
Docentpakketten voor keuzedelen bestaan uit één licentie. Je kunt zelf bepalen hoeveel docentenlicenties je voor een keuzedeel nodig hebt.

Geldigheid

De licenties voor docenten zijn een schooljaar geldig. Je school ontvangt elk schooljaar een factuur. Zo kun je de licenties met een jaar verlengen.

Menu