Opleidingen Schilder (niveau 2) en Gezel schilder (niveau 3)

Ben je op zoek naar lesmateriaal voor de kwalificatie Schilder of Gezel schilder? Of zoek je een examen voor deze kwalificaties? Savantis heeft voor beide kwalificaties zowel lesmateriaal als een examen ontwikkeld.

Vragen?

Bel 0182 64 11 11 of vul het onderstaande formulier in, dan bellen wij je zo snel mogelijk terug.

  Lesmateriaal

  Savantis heeft voor deze opleidingen blended leermiddelen ontwikkeld. De studenten werken grotendeels in onze online leeromgeving Studeo. Daarnaast zijn het vakboek Schildertechnieken en een werkmap met praktijkopdrachten een belangrijk onderdeel van de opleiding.

  Het lesmateriaal is opgedeeld in verschillende projecten. Studenten die de opleiding Schilder (niveau 2) volgen, werken gedurende twee jaar aan acht verschillende projecten. Studenten van de opleiding Gezel schilder (niveau 3) volgen hetzelfde programma, maar gaan aanvullend in het derde schooljaar met vier nieuwe projecten aan de slag.

  Opbouw lesmateriaal

  Elk project is op dezelfde wijze opgebouwd:

  • Theorie
   De student bestudeert theorie over de verschillende onderwerpen. Een deel van deze theorie is te vinden in het vakboek Schildertechnieken. De rest van de theorie staat in Studeo.
  • Oefenvragen in Studeo
   Nadat de student een theorietekst heeft doorgenomen, maakt hij een aantal oefenvragen. Met deze oefenvragen kan de student controleren of hij de theorie goed begrepen heeft.
  • Voortgangstoetsen
   Elk project heeft ook een voortgangstoets. Met deze toets wordt gekeken of de student de theorie van het project voldoende beheerst.
  • Oefen- en praktijkopdrachten
   Bij het uitvoeren van de oefen- en praktijkopdrachten gaat de student actief aan de slag met de theorie. De student voert de opdracht uit in zijn leerbedrijf of op school.
  • Projectopdrachten
   Elk project wordt afgesloten met twee projectopdrachten. De student gaat hierbij projectmatig aan de slag met de onderwerpen van het project.

  Inhoud opleiding

  Tijdens de opleiding tot Schilder komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Werkvoorbereiding
  • Controleren, inspecteren, repareren en voorbehandelen van houten, metalen, steenachtige en kunststof ondergronden
  • Verfsystemen aanbrengen en decoratieve technieken toepassen
  • Beglazingssystemen plaatsen
  • Wandbekleding aanbrengen
  • Opruimwerkzaamheden uitvoeren
  • Schilderwerk opleveren

  In de opleiding Gezel schilder (niveau 3) komen daarnaast de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Houtrotreparatie uitvoeren
  • Deelvervanging uitvoeren
  • Praktische projectleiding uitvoeren

  Bestellen

  Het lesmateriaal is via onze webshop te bestellen:

  Voor de opleiding Schilder (niveau 2) zijn de volgende producten beschikbaar:

  Voor de opleiding Gezel schilder zijn de volgende producten beschikbaar:

  Daarnaast kun je het boek Schildertechnieken ook los bestellen:

  Examens

  De Exameninstelling Savantis heeft voor beide opleidingen een examen ontwikkeld. Het examen voor de opleiding Schilder (niveau 2) bestaat uit drie onderdelen:

  • BPV-meting
   Een beoordeling van de student in de beroepspraktijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vaardigheden als omgaan met de klant, samenwerken met collega’s en omgaan met klachten.
  • Kennismeting of meerkeuze-examen
   In de mondelinge kennismeting of het schriftelijke meerkeuze-examen wordt de kennis van de basiskerntaak geëxamineerd.
  • Proeve van Bekwaamheid (PvB)
   De PvB bestaat uit een aantal opdrachten voor de basiskerntaak ‘Voert schilderwerk en aanverwante werkzaamheden uit’. De PvB wordt uitgevoerd in een gesimuleerde setting die is goedgekeurd door de Exameninstelling Savantis.

  Het examen voor de opleiding Gezel schilder (niveau 3) bestaat uit vijf onderdelen:

  • BPV-meting
   Een beoordeling van de student in de beroepspraktijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vaardigheden als omgaan met de klant, samenwerken met collega’s en omgaan met klachten.
  • Kennismeting of meerkeuze-examen
   In de mondelinge kennismeting of het schriftelijke meerkeuze-examen wordt de kennis van de basis- en de profielkerntaak geëxamineerd.
  • Proeve van Bekwaamheid (PvB)
   De PvB bestaat uit een aantal opdrachten voor de basiskerntaak ‘Voert schilderwerk en aanverwante werkzaamheden uit’. De PvB wordt uitgevoerd in een gesimuleerde setting die is goedgekeurd door de Exameninstelling Savantis.
  • Examenopdracht Voert praktische projectleiding uit
   Een aantal opdrachten die in de BPV of – indien dat niet mogelijk is – in een gesimuleerde omgeving (op school) worden uitgevoerd.
  • Calculatie-examen
   De student maakt een calculatie als onderdeel van de profielkerntaak ‘Voert praktische projectleiding uit’.