Versterking van de sector schilderen en onderhoud is het uitgangspunt van de nieuwe samenwerking die zich concentreert op het gebied van instroom, ontwikkeling en opleiding.

Zowel Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder als Savantis Vakcentrum zijn van mening dat het schildersvak zich in een cruciale fase bevindt. Er is een nijpend tekort aan vakschilders, de instroom is zeer beperkt en de kwaliteit van de examens staan onder druk. Savantis-directeur Ronald van Driel: “De kennis en ervaring van Savantis gecombineerd met de landelijke spreiding van erkend Betere Schilders maakt de samenwerking tot een unieke kans om het vakmanschap en de duurzame inzetbaarheid van werknemers en ondernemers te versterken.”

De samenwerking tussen beide partijen zal zich in eerste instantie richten op drie deelvlakken:

Instroom vakschilders

Nick Polm: “Wij hebben de leden van De Betere Schilder gevraagd naar de bereidheid (zij)instromers, waaronder werklozen, mensen uit de bijstand en statushouders in dienst te nemen en deze in samenwerking met Savantis op te leiden tot volwaardig schilder. De bereidheid hiertoe was overweldigend. Mede daarom gaan we dit met Savantis vormgeven. Hoofd Savantis Training & Advies, Jolanda Kivits: “De ervaring die wij inmiddels hebben met zij-instroomprojecten heeft ons de nodige inzichten opgeleverd, waardoor we in staat zijn effectief mensen op te leiden voor het vak, waarbij we inzetten op een goede werkhouding en praktische vaardigheden. Door onze krachten te bundelen met De Betere Schilder kunnen we vraag en aanbod nog beter bij elkaar brengen.”

Ontwikkeling en verdieping totale schilderssector

De Betere Schilder gaat daarnaast het trainingsaanbod van Savantis gebruiken en aanbieden aan iedereen binnen de schilderssector. De trainingen worden gegeven in filialen van groothandels Simonis VerfBevela en VVB HUSAN, waardoor deze voor vrijwel iedereen in de buurt plaatsvinden. Nick Polm: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen die wíl leren, dat ook kan. Een vakman is immers nooit uitgeleerd.” De trainingen zijn uiterst divers; van het calculeren van schilderwerk tot het opleiden van praktijkopleiders. Op veel trainingen gelden tot en met juni 2019 subsidiekortingen van liefst 60% (!). Daarnaast is er een gunstig tarief afgesproken voor erkend Betere Schilders, die daarmee profiteren van de collectiviteit. “De trainingen zijn dus ook gewoon zeer betaalbaar,” aldus Nick Polm van De Betere Schilder. Bekijk het volledige trainingsaanbod! De eerste trainingen worden deze winter gepland, maar u kunt zich nu al aanmelden voor trainingen.

Versterking schildergerelateerde examens

Rob Polm van Kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder zal per direct zitting nemen in de toetsvaststellingscommissie voor de examens van mbo-opleidingen schilderen. Polm neemt hierbij een extra ervaren kracht mee in de persoon van Ron Boumans. Boumans is reeds examinator bij Savantis, al 30 jaar actief in de schildersector en kijkt scherp naar de huidige examens. Boumans: “We moéten voortdurend kritisch blijven toezien op een kwalitatieve opleiding, de examens moeten aansluiten op de beroepspraktijk want de branche kan niet zonder goed opgeleide vakschilders.”

Verscherping van de huidige examens en een herijking van de algehele visie staan hierbij op de agenda.