Onderhoud is maatwerk: esthetische en bouwkundige detailleringen

 

Onderhoud van vastgoed begint altijd bij de basis: het inspecteren van een gebouw om te komen tot het juiste uitvoeringsplan. Een gedegen plan dat het uitgangspunt vormt voor de ingrepen tijdens de komende onderhoudsintervallen, zorgvuldig gepland in een vastgestelde periode. Het resultaat van zo’n inspectie wordt vastgelegd in een technisch inspectierapport. Hierin staan de bouwkundige bouwdelen, het aangebrachte schilderwerk en de geconstateerde gebreken. Ook worden er scenario’s voor het onderhoud benoemd. Anders gezegd, de kwaliteit van de inspectie bepaalt direct de kwaliteit van het onderhoud. Onderhoud is maatwerk. 

Met een goede inspectie zijn faalkosten te voorkomen en andersom: zonder goede inspectie ontstaan er faalkosten en verliezen we de grip op het rendement van onderhoud. Zorgvuldig inspecteren van vastgoed draagt bij aan het minimaliseren van faalkosten en het leveren van kwaliteit (RGS). En daar is veel kennis voor nodig van de werking van verf, het herkennen van verfgebreken, de eigenschappen van verschillende ondergronden en van bouwkundige detailleringen.

Esthetische en bouwkundige detailleringen

Robert Sjoers, hoofd van onze afdeling Training & Advies: “Er zijn in hoofdlijnen twee soorten detailleringen: esthetische en bouwkundige detailleringen. Die laatste bevinden zich op plaatsen waar verschillende bouwdelen bij elkaar komen. Deze detailleringen evolueren in de tijd. Vanuit de bouwgeschiedenis – denk bijvoorbeeld aan monumentale panden – zien we detailleringen die niet erg duurzaam zijn. In die gevallen vereist de detaillering veel aandacht en onderhoud voor instandhouding. Ook in recentere bouw zijn dergelijke details waar te nemen, mits je weet waar je op moet letten. Deze details zijn goed aan te passen, waardoor de onderhoudsintervallen worden gereduceerd.”

Waarom zijn detailleringen zo belangrijk voor het schilderwerk? “Bouwkundige detailleringen zijn heel bepalend voor het schilderwerk. Als de ondergrond bijvoorbeeld langdurig vocht vasthoudt of onvoldoende waterdicht is, ontstaat er schade. Dat soort problemen los je niet op met een schilderbeurt. Als de randen van een kozijn te scherp zijn vindt er onvoldoende dekking plaats met een verfsysteem, waardoor de duurzaamheid niet wordt geborgd. Kortom, details zijn van enorm belang.”

   

Verftechnisch advies

Wat betekent dat voor je advies? “Een verftechnisch advies begint feitelijk met het opstellen van een zogenaamde ‘demarcatielijst’. Welke bouwdelen zijn er en welke functie bezitten deze? Hoe zijn deze bouwdelen gedetailleerd en welke schades zijn er ontstaan? Zo wordt er een relatie gelegd tussen oorzaak en gevolg. Dat is belangrijk om goed te begrijpen wat de impact is van keuzes die gemaakt worden.”

Hoe borg je het resultaat? “Borgen van het resultaat begint bij het grondig inspecteren van een gebouw en het opstellen van een technisch inspectierapport om uiteindelijk te komen tot de juiste onderhoudsscenario’s en een uitvoeringsplan. En het allerbelangrijkste: neem uw opdrachtgever mee in het proces. Wees transparant en bespreek de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Dat schept helderheid, wederzijds begrip en voorkomt teleurstellingen in de toekomst.”

Onze training Vastgoedinspecteur leidt je op om de juiste analyses te doen en dit te vertalen naar maatwerk onderhoudsadviezen. Schrijf je direct in.