Hoe herken je asbest?

Als je werkt in vastgoedonderhoud kun je te maken krijgen met asbest. Als je met asbest te maken krijgt, is het belangrijk om dit in een zo vroeg mogelijk stadium van het project te herkennen. Maar hoe herken je asbest? In deze blog leggen wij een drietal aspecten uit waarop je kunt letten in het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen bestaan uit bundels microscopische dunne, naaldachtige vezels. Asbest komt in drie soorten voor: wit, blauw en bruin asbest. Over het algemeen is wit asbest het meest toegepast. Na bewerking is het soort asbest niet meer aan de kleur te herkennen. Aan de kleur van het bouwproduct kun je dus geen asbest herkennen.

Handvatten voor het herkennen van asbest

Er zijn een aantal aspecten die houvast kunnen geven bij het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Dit is waarop je kunt letten:

1. Het bouwjaar
Het bouwjaar van het gebouw kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van asbest. Asbest is voornamelijk toegepast in gebouwen vanaf ongeveer 1920 tot en met 1993. Niet-hechtgebonden asbest mag sinds 1983 niet meer worden toegepast. Voor hechtgebonden asbest geldt dat toepassingen sinds 1993 verboden zijn.

2. Constructie van het gebouw
Ook de constructie van een gebouw kan een indicatie vormen voor de aanwezigheid van asbest. De kans op asbest is groot bij een staalconstructie, zeker als deze is bekleed. Ook een lichte buitengevelconstructie met puivullingen kan duiden op de aanwezigheid van asbest. Materialen als golfplaten op schuren of stallen kunnen ook de aanwezigheid van asbest verraden. Maar ook binnenshuis kan asbest toegepast zijn. Asbest werd vroeger vaak gebruikt bij de afvoerbuis onder de CV-ketel, in vensterbanken en in de spouwplaten langs kozijnen.

3. Dossieronderzoek
Ook bestekken, bouwtekeningen en overige bronnen kunnen worden geraadpleegd om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. In sommige bestekken staan de hoofdstukken kunststeen en asbesttoepassingen. In deze hoofdstukken staan de toepassingen van asbest beschreven. Ook eventuele productinformatie, zoals merk- of productnamen kunnen informatie geven over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Tot slot kan een beheerder van een gebouw, de eigenaar of opzichter vaak ook meer informatie geven.

Natuurlijk zijn er nog meer manieren om asbesthoudende materialen te herkennen. Tijdens de training Onderhoud aan asbesthoudende ondergronden en kitten staat het onderwerp asbest centraal. Je gaat tijdens deze training onder andere aan de slag met:
– het herkennen van asbest
– de gevaren van asbest
– het saneren van asbesthoudende kit en stopverf

 

 

 

 

Menu