Aanbesteden of bouwteam aanbesteding?

Deze voorbeelden maken het duidelijk.

In de praktijk kom je bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden vaak voor de keuze te staan: aanbesteden of toch werken met een bouwteam? Een logische afweging die niet altijd even makkelijk is. Aanbesteden levert immers een prijsvergelijking op van de aangevraagde marktpartijen. Uiteindelijk is er een overzicht met de gunstigste prijs voor het inkopen van producten of diensten. Er schuilen echter risico’s bij de aanbesteding van complexe producten of diensten. Deze risico’s vertalen zich naar:

  • Hogere prijzen als gevolg van risico’s die gecalculeerd worden door de aannemer (risico-opslag).
  • Opvoeren van (meer) werk wat vooraf niet is gecalculeerd als gevolg van de complexiteit.

Wanneer dit het geval is, kan een bouwteam de juiste oplossing zijn voor grip op het beoogde resultaat en de kosten. Maar wanneer kies je voor aanbesteden en wanneer kies je voor een bouwteam aanbesteding? Om te helpen de juiste keuze te maken volgt hieronder een korte uitleg aan de hand van drie voorbeelden.

1. Aanbesteden van inkoop homogene producten

Een aanbesteding kan risicovrij en zonder extra kosten zijn bij de inkoop van homogene goederen. Dit geldt ook voor aanbestedingen waarbij de inkoop van goederen exact te specificeren is. In dat geval kan de aanvrager exact formuleren wat en hoeveel ze nodig hebben.

De aanbieder kan deze producten produceren tegen vastgestelde kosten. Deze kosten bestaan uit vaste en differentiële kosten. De machinekosten en andere kosten zijn vaste kosten en worden gedekt via de normale afzet. Differentiële kosten zijn de extra kosten om een extra partij goederen te maken. Een aanbieder kan voor die extra partij goederen alleen de variabele kosten berekenen zodat hij met een lagere prijs kan volstaan om toch nog winst te maken.

In deze laatste zin schuilt de marktwerking, immers hoeveel marge is de producent bereid weg te geven om commercieel succesvol te zijn?

2. Aanbesteden van complexe onderhoudsdiensten

Bij een aanbesteding van een complexe dienstverlening wordt van elke inschrijver vooraf en zonder vergoeding een grote inspanning gevraagd. Een aanbesteding vereist immers antwoorden op complexe vraagstukken om deel te kunnen nemen. De kosten voor het uitwerken hiervan worden verrekend in de prijs. De aanbieder zal de aanbesteding op de letter volgen en deze naar eigen inzicht interpreteren om een gunstige prijs te formuleren.

Uitvoeringsplannen houden geen rekening met externe factoren. Deze zijn rooskleurig geformuleerd in het licht van de weerbarstige praktijk. Vele uitvoeringsdetails, verborgen gebreken en een complexe organisatie veroorzaken extra kosten in de uitvoering. Deze kosten zijn niet te ondervangen in een aanbesteding. De inschrijver zal deze ook niet opvoeren als gevolg van een commercieel (financieel) belang. De inschrijver maakt immers enorme kosten en moet deze terugverdienen. Een aanbesteding vraagt om een inspanning en niet om de vereiste kennis en kunde.

De vraag is nu: rekent een aanbieder in het belang van de opdrachtgever of spelen kosten en overlevingsdrang een grotere rol in het belang van de opdrachtnemer?

3. Bouwteam aanbesteding

In een bouwteam voeren de opdrachtgever en opdrachtnemer de opdracht samen uit. Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over (uur) tarieven voor werkvoorbereiding, uitvoering, begeleiding, materiaal en materieel. Deze kostenkengetallen (financiële contouren) worden gebruikt in het proces. Uurtarieven kan men toetsen aan loonindexatie per discipline. Planvorming wordt gezamenlijk opgesteld waardoor inzicht ontstaat in de omvang, complexiteit, haalbaarheid, risico’s, werkelijke productiekosten en differentiële kosten. Algemene kosten (AK) en Algemene bouwplaats kosten (ABK).

De prognose vanuit de planvorming wordt getoetst in een uitvoeringsproef (ook wel mock up genoemd). In deze uitvoeringsproef wordt een klein deel van het werk uitgevoerd om de exacte kosten (productkosten, arbeidskosten, AK ABK) en organisatorische complexiteit meetbaar te maken (vergunningsverplichtingen, omwonenden, verkeermaatregelen ect). Ook ontstaat er inzicht in borging van veiligheid, haalbaarheid kwaliteit, uitvoeringstijd, bereikbaarheid en verborgen gebreken etc. Eventuele risico’s worden gezamenlijk geformuleerd in een risicodossier. In deze proef kunnen verschillende werkmethodieken worden beproefd om te zien welke de meeste efficiënt en rendabel is. Na uitvoering van een proef worden totale kosten geëxtrapoleerd zodat de feitelijke projectkosten berekend kunnen worden.

In deze werkwijze is er een gezamenlijk belang en zal elke partij kennis en kunde inzetten voor een optimaal resultaat. Credo: vertrouwen is goed, controleren is beter. “Zeker samen.”

Je ziet het, er is een duidelijk onderscheid tussen aanbesteden of een bouwteam aanbesteding. Per uitvraag of behoefte kun je met de juiste risico inschatting een goede keuze maken en het beste resultaat te behalen. Wil je hierover meer weten? Wij helpen met de juiste trainingen en advies. Ga naar www.savantis.nl/trainingen of bel 0182 – 64 11 11.

 

Menu