NEN 2767 Conditiemeten

  • Eenduidige beoordeling van de technische staat
  • Genormeerde bepaling van gebreken aan bouw en installatiedelen
  • Vaststellen van het belang, intensiteit en omvang van gebreken
  • Inzicht in huidige staat van onderhoud, risico’s en kosten in de toekomst
Inschrijven

Beschrijving

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) legt afspraken tussen verschillende partijen vast. Zo weten die partijen dat ze over hetzelfde praten. En dat is ook waar het in deze training om draait. Enorm belangrijk voor elke onderhouds-professional die verantwoordelijk is voor  het vaststellen van de onderhoudscondities van gebouwen en objecten.

NEN 2767 Conditiemeten is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting kun je de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meten en uitdrukken in een zes punt schaal. Van nieuwbouwkwaliteit tot einde levensduur.

NEN 2767 is een gestandaardiseerde inspectiemethode die je helpt:

  • bij het beoordelen van de technische staat van objecten en installaties;
  • bij het vaststellen van de onderhoudsbehoefte;
  • bij objectieve meting van gebreken van bouw en installatiedelen;
  • bij het vaststellen van maatregelen en kosten op korte en langere termijn;
  • bij het vaststellen van risico’s op basis van aspecten en
  • bij het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

NEN 2767 voorziet in een  eenduidig en objectief rapport. Door de norm juist toe te passen ontstaat er een feitelijk en onderbouwd rapport waarmee de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de juiste informatie beschikken.

Inschrijven