Brandveiligheid gebouwen

  • Je leert inspecteren conform BOEI aspecten
  • Zelfstandig brandveiligheidscontroles uitvoeren en rapporteren
  • Wet- en regelgeving bestaande bouw, verbouw en renovatie
Inschrijven

Beschrijving

Brandveiligheidsbeleid is voor ieder gebouw van belang. Je hebt invloed op de veiligheid van mensen en gebouwen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de vastgoedeigenaar die daarbij vaak samenwerkt met een specialist op het gebied van brandveiligheid. Door het volgen van deze training begrijp je de risico’s en consequenties van brand en leer je hoe je zelfstandig brandveiligheidscontroles kunt uitvoeren.

In 2020 was het aantal bedrijfsbranden relatief hoog (3.617) in vergelijking met de voorgaande jaren –De meeste branden ontstonden in gebouwen met een industriële functie (30 procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). Dat blijkt uit de Risicomonitor Bedrijfsbranden 2020 berekend door het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars.

De impact een brand is vaak groter dan gedacht, financieel maar ook immaterieel. De mensen die er werken of wonen lopen direct gevaar en gezondheidsrisico’s door brand en rook. Ook de omgeving van een brand kan worden getroffen door giftige dampen, lekkende stoffen of asbest. Als dit soort gevolgschade onvoldoende is verzekerd kan de vastgoedeigenaar in grote financiële problemen komen. Jezelf bekend maken met brandveiligheid en het voorkomen van brand is om al deze redenen cruciaal.

Ben jij werkzaam als gebouwbeheerder, vastgoedinspecteur of -adviseur, projectmanager, architect, facility manager, belegger, verzekeraar of installateur? Dan kun je veel kennis opdoen over brandveiligheid tijdens deze 3-daagse training. Schrijf je in voor de training brandveiligheid gebouwen en leer zelfstandig brandveiligheidscontroles uit te voeren, de risico’s van brand te herkennen en maatregelen te nemen ter bevordering van de brandveiligheid van jouw gebouwen.

Inschrijven

Tijdelijk 100% subsidie op veiligheidstrainingen

Stichting Mijn Carrière vergoedt van
1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 de kosten van veiligheidstrainingen én de verletkosten tot maar liefst 100%! Dat betekent dat medewerkers in de schildersbranche gratis trainingen kunnen volgen.

Bekijk alle trainingen die in aanmerking komen voor 100% subsidie.