Certificaat uitreiking pilot Klein Onderhoud. MAS- Zone3

Werken aan een tweede kans in de onderhoudsbranche

Kansarme jongvolwassenen werken hard aan een tweede kans als onderhoudsmedewerker gebouwen. In een uniek opleidingsproject werd ‘spookjongeren’ uitzicht geboden op een goede baan met vast inkomen. Voor de jongeren een kans om weer mee te tellen in de samenleving. Voor het bedrijfsleven een mogelijkheid goed opgeleide medewerkers te werven.

Niet iedereen heeft het geluk meteen een goede te start te maken in het leven. Goed meekomen op school is niet voor alle studenten vanzelfsprekend. Ingrijpende gebeurtenissen zoals een langdurige ziekte of het wegvallen van de vertrouwde thuissituatie kunnen jonge mensen uit balans slaan. En ook mét een goede opleiding op zak kan het verliezen van je baan of het tegenkomen van de verkeerde ‘vrienden’ je leven overhoop halen.

Sommige jongeren zijn makkelijk beïnvloedbaar. Vooral wanneer je aan de zijlijn staat lijkt het snelle geld van de misdaad aantrekkelijk. Mooi spullen kopen, een dikke auto, lekker shinen. Eenmaal in dit circuit is er dan vaak geen weg meer terug. Deze jongeren komen al snel met Justitie in aanmerking en bekopen dit met een gevangenisstraf. Ze komen almaar verder van de samenleving af te staan. De weg terug naar een gewoon leven en een betaalde baan lijkt langer dan ooit. Na het uitzitten van de gevangenisstraf valt het leven buiten ‘Hotel Prison’ opeens zwaar tegen. De gevangenis bood zekerheid. Je hebt een dak boven je hoofd, een bed, een maaltijd en medische zorg. Dat alles valt opeens weg.

Spookjongeren en personeelskrapte

En om welke reden dan ook, zonder eigen woning zwerven de jongvolwassen uit over de stad. Ze zijn niet langer zichtbaar voor de gemeentelijke diensten en verdwijnen ‘onder de radar’. Het Stadsdeel Amsterdam Noord wil deze groep zogenaamde spookjongeren weer betrekken bij de samenleving; Een kans bieden uit een uitzichtloze situatie te stappen.

En waar aan de ene kant het stadsdeel zich zorgen maakt om jongeren zonder baan, zijn er aan de andere kant ondernemers mét banen die bezorgd zijn dat zij geen personeel vinden. Daar zat dus een match.

MAS Dienstverleners is één van die ondernemers. Eigenares Rahma El Mouden zag de mogelijkheid kansarme jongeren te helpen én iets te doen aan het personeelstekort in haar bedrijfsbranche; het beheer en onderhoud van gebouwen. Luisterend naar de doelstelling van het stadsdeel werd de pilot ‘Klein Onderhoud’ gestart met de Rabobank en Savantis als partners.

De pilot ‘Klein Onderhoud’

‘Klein Onderhoud’ is een verkort begeleid scholingstraject met baangarantie voor jongvolwassen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het project heeft een niet-schools programma waarin deelnemers direct praktisch aan de slag gaan. Het programma leidt op tot onderhoudsmedewerker gebouwen en biedt perspectief op langdurig werk en zelfstandig inkomen.
Partners uit het bedrijfsleven zorgen voor werkervaringsplaatsen en begeleiding door ervaren leermeesters. Na succesvolle afronding van het programma bieden ze de deelnemers een arbeidsplaats aan.

Wat eraan voorafging

Directeur Savantis Ronald van Driel herinnert zich het eerste contact: “Toen Rahma bij me aanklopte en haar plannen en ambitie deelde, bleek dat Savantis op de meeste vragen een antwoord had. Met ons lesmateriaal voor schilderen, onderhoud en gebouwbeheer konden we samen met MAS/Zone3 een opleidingsprogramma op maat voor haar samenstellen en uitvoeren met geschikte docenten en leermeesters. Onze exameninstelling kan de Proeve van bekwaamheid leveren om de deelnemers te toetsten. En dan kunnen we via De Vakopleiding, dat is een ander initiatief van Savantis, branchecertificaten of bewijzen van deelname afgeven. Daarmee staan de studenten straks sterk in de arbeidsmarkt en verhogen zij hun inzetbaarheid.

Wie is Rahma?

Rahma El Mouden is ondernemer en richtte MAS Dienstverleners op. MAS staat voor Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf en verzorgt onder andere schoonmaak, onderhoud en beheer van gebouwen. Nog meer dan ondernemer mag je Rahma ‘ondernemend’ noemen. Zij is lid van diverse adviesraden, meervoudig bestuurslid en ambassadeur en heeft een groot netwerk.

De lange weg die Rahma aflegde van schoonmaakster die de Nederlandse taal niet sprak tot Marokkaanse zakenvrouw met 500 werknemers bepaalt nog steeds de drijfveer in al haar activiteiten. Opkomen voor jongeren en arbeidsmigranten met een onzekere toekomst en weinig zicht op een goede baan. Om gehoor te vinden voor haar strijd is Rahma regelmatig te vinden in de bestuurswereld en op radio en TV.

Rahma is ook verbonden aan Zone3. Een dienstverleningsorganisatie die zich inzet voor leefbaarheid en leerwerktrajecten.

Rahma el Mouden
Rahma el Mouden

REACT-EU

ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid“Maar we konden nog meer betekenen.”, vervolgt Ronald. “Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft een aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van kwetsbare werkenden. Dit is de REACT-EU regeling. Via Savantis Compliance helpen wij organisaties bij subsidieaanvragen. Het project ‘Klein onderhoud’ met de scholing van kwetsbare jongvolwassenen voor zogenaamde ‘krapteberoepen’ leek een goede fit met de subsidievoorwaarden te hebben. Maar je moet wel even de weg weten bij het aanvragen. En die wisten wij! Dat gaf het project natuurlijk vleugels. Het realiseren van de droom van Rahma kwam nu echt in zicht!

Trainers Rodney & Kelvin en Rahma feliciteren de deelnemers bij het uitreiken van de certificaten.

Rahma: “De subsidie was een geschenk uit de hemel. Je realiseert je vooraf niet wat er allemaal bij komt kijken om met iedereen de eindstreep te halen. Het stopt niet bij de opleiding, moet je weten. De financiële kant is een al even grote uitdaging. Zes deelnemers verloren tijdens het traject van vijf maanden hun slaapplaats en basisvoorzieningen (verzorging/maaltijden). Daar hebben we huisvesting voor moeten regelen. Er zijn twee mensen ziek geworden. En vaak verzorgden we het vervoer naar de opleidingslocatie om er zeker van te zijn dat iedereen aanwezig kon zijn. Je bent de zorgzame moeder van een grote opgroeiende familie.”

De pilot is in november 2022 gestart met veertien deelnemers. In leeftijd variërend van 20 tot 36 jaar. Daarvan hebben nu twaalf deelnemers een branchecertificaat of bewijs van deelname op zak. Het is gelukt iedereen aan een baan helpen. Om terugval te voorkomen kent het project ‘Klein onderhoud’ ook een nazorg-periode waarin contact wordt gehouden met alle deelnemers. De pilot is geslaagd omdat lukte om deelnemers te vinden met de bereidheid hun leven te verbeteren. Het voornemen is om uit de pilotgroep ambassadeurs te selecteren die als rolmodel dienen voor een nieuwe lichting deelnemers.

De Vakopleiding bestudeert nog de mogelijkheid iedere deelnemer een mbo-verklaring te geven. Hierin zijn een praktijkverklaring een lijst met behaalde examenresultaten opgenomen.

Meer weten?

Lees hier over de mogelijkheden bij De Vakopleiding.
Lees meer over onze ondersteuning bij subsidie-aanvragen.