Nieuws vanuit de Exameninstelling


Mbo-certificaat

Het examen voor het mbo-certificaat (C0060) Uitvoeren van schilderwerk is opgeleverd. Dit examen is geschikt voor zij-instromers en kandidaten die niet in staat zijn, of voor wie het niet nodig is, om de taaleisen en Loopbaan en Burgerschap te behalen. Het certificaat is afgeleid van het kwalificatiedossier Schilder en omvat alleen schilderwerk exclusief decoratief schilderwerk. Wandbekleding en Beglazing zijn geen onderdeel van dit certificaat.

Examens voor de kwalificaties

Voor alle scholen die met onze exameninstelling een overeenkomst hebben, staan vanaf 1 oktober de examens voor de kwalificaties klaar in het Examenplatform Savantis. Nieuw is dat we de examens voor de beroepsgerichte keuzedelen via dit examenplatform leveren. De examens van de generieke keuzedelen bieden we zoals altijd aan via Studeo.

We leveren de examens generieke keuzedelen zónder kosten wanneer jouw school de boekenlijst bij ons aanlevert. Let er daarom op dat wij, ook bij een doorlopende overeenkomst voor levering keuzedelen, opnieuw de boekenlijst ontvangen.

Nieuwe examens

Voor verschillende keuzedelen ontwikkelden we nieuwe varianten van de examenopdrachten. Je hebt als school nu dus meer keuze. We leveren dit jaar ook een examen op voor het keuzedeel Begeleider praktijkleren. Wanneer jouw onderwijsinstelling het lesmateriaal voor dit keuzedeel op de boekenlijst zet, ontvang je het examen zonder bijkomende kosten. De keuzedeelexamens zijn ook los van het lesmateriaal te bestellen.
Voor het examen Allround vakkracht Onderhoud en verbouw ontwikkelden we een nieuwe opdracht. Voor de Gezel schilder is het calculatie-examen vervangen door een nieuwe opdracht.

Digitale examinering

De Exameninstelling test deze weken een online examenplatform waarin ook theorie-examens kunnen worden afgenomen. Zodra mogelijk informeren we je hier over.

Werkgroep modulair examineren

Geïnteresseerden uit onderwijs en bedrijfsleven bestuderen in een werkgroep de mogelijkheden om het examen Schilderen en onderhoud modulair op te zetten. Je kunt je nog steeds aansluiten bij deze werkgroep als je mee wilt werken. Neem gerust contact met ons op via m.pieterse@savantis.nl.

Menu