Exameninstelling Savantis opnieuw gecertificeerd als examenleverancier

 

Exameninstelling Savantis is door KIWA opnieuw gecertificeerd als examenleverancier en voldoet 100% aan de norm in het mbo. In een selecte steekproef zijn de kwalificaties voor o.a. Gezel schilder, Stukadoor, Signmaker, Servicemedewerker gebouwen en Technisch leidinggevende beoordeeld conform de norm valide exameninstrumenten. Er is geen enkele tekortkoming geconstateerd bij zowel de proces- als de productaudit.

Het certificaat Gecertificeerd Examenleverancier biedt het mbo-onderwijs én het bedrijfsleven de garantie dat de exameninstrumenten van onberispelijke kwaliteit zijn. Het is een bevestiging dat door samenwerking tussen deze twee partijen gezorgd kan worden voor goed beroepsonderwijs en hoge kwaliteit van de examinering. Scholen, leerlingen en bedrijven hebben de zekerheid dat de examens van Exameninstelling Savantis voldoen aan de eisen van de overheid en onafhankelijk het vakmanschap beoordelen van (toekomstige) werknemers.

Trots

Examenspecialist Marianne Pieterse: ‘Wij leveren volledig uitgewerkte en gedegen examens, die jaarlijks worden nagelopen en waar nodig worden aangevuld of aangepast. Doordat wij al meer dan 75 jaar leermiddelen en examens ontwikkelen, hebben wij goede contacten opgebouwd met onderwijsinstellingen en weten we exact wat er nodig is om hen te ontzorgen. Dit maakt dat de afnemende scholen erg tevreden zijn over ons. Daar ben ik ontzettend trots op. In de komende jaren volgen we alle ontwikkelingen op de voet, zodat de scholen kunnen blijven rekenen op goede producten. Deze komen voort uit onze passie om te vernieuwen en creatieve oplossingen te bedenken voor de examinering binnen het onderwijs’

KIWA

KIWA is de grootste, certificerende instelling voor bijzondere beroepen in Nederland. Het bureau richt zich in de sector onderwijs op het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Over de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de examens zijn strenge afspraken gemaakt door MBO Raad, NRTO en het ministerie van OCW. Het doel van validering en certificering is om voorafgaand aan examinering te borgen dat er valide exameninstrumenten ingezet worden. Scholen kunnen deze via verschillende routes inzetten, waaronder via de inkoop bij gecertificeerde instanties als Exameninstelling Savantis. Op dit moment maken daar 42 scholen gebruik van. Exameninstelling Savantis is tevens lid van ExSamen, de vereniging van samenwerkende examenleveranciers.

Vakcentrum Savantis

Exameninstelling Savantis is onderdeel van Vakcentrum Savantis dat zich al meer dan 70 jaar inzet voor het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap bij mensen en organisaties. Met o.a. lesmaterialen, vakboeken en keuzedelen, een uitgebreid (maatwerk) trainingsaanbod, trajecten duurzame inzetbaarheid en bestuurs- en subsidieondersteuning voor diverse sectoren heeft de stichting zich in de afgelopen jaren sterk gepositioneerd in het beroepsonderwijs én het bedrijfsleven.

Klik hier om het certificaat te downloaden (.pdf)

 

Menu