Keuzedeel K0440 | Verrijking leervaardigheden

Deze basis wens je al je studenten toe

Savantis lanceert vandaag het keuzedeel Verrijking leervaardigheden (K0440). Het keuzedeel waarmee de mbo-student leert hoe hij efficiënt leert! Dit nieuwe keuzedeel is bedoeld voor alle studenten op alle niveaus én in alle vakgebieden. “Dit keuzedeel vormt een basis voor het leren van alle studenten. Hier heb je gedurende je hele opleiding profijt van. Zelfs ná je opleiding nog.”

Daniëlla Pruijsers-Verduijn en Ilse Slager zijn de onderwijskundigen die dit keuzedeel schreven en samenstelden. “Je doet dit keuzedeel te kort als je zegt dat het is gemaakt voor studenten die niet makkelijk leren.” vertelt Daniëlla. “Het is eigenlijk de beste basis die je studenten biedt. Dit kan zowel bij de start van de opleiding als later. Met het doorwerken van het keuzedeel ontwikkelen studenten de juiste leervaardigheden. Ze leren plannen, organiseren en goed communiceren.”

Ilse vult haar collega aan: “Ik wil docenten graag meegeven dat scholen er goed aan doen dit keuzedeel op te nemen in het keuzedelenaanbod. Studenten leren vaardigheden waar ze een leven lang voordeel van hebben. Ze leren hun studie en werk organiseren. Hierdoor leren ze makkelijker en met meer plezier!”

Waarom hebben studenten baat bij dit keuzedeel?

“Wanneer je je verdiept in de leervaardigheden, weet je dat het samenvatten van de leerstof geen goede leerstrategie is. Methodes als leermomenten spreiden, voor afwisseling zorgen, het combineren van leermethoden en gedoseerd leren zijn veel effectiever.” aldus Ilse. Daniëlla somt de onderdelen op die in het keuzedeel aan bod komen. “Dat zijn:

 • Leren op verschillende manieren
 • Wie ben ik en wat wil ik?
 • Plannen
 • Reflecteren en evalueren
 • Leerdoelen formuleren
 • Feedback vragen, geven en omgaan met feedback
 • Communiceren
 • Een leven lang ontwikkelen”

“De docenten die wij om feedback vroegen op deze inhoud, vonden dat het keuzedeel ingaat op essentiële leervaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Het zou ze tijdens de hele opleiding en in hun werk een voorsprong geven. De leerstof bevat testen om te toetsen of je de lesstof onder de knie hebt en interactieve praktijkoefeningen. In deze opdrachten brengen de studenten de theorie in praktijk. Ze oefenen met voor hen herkenbare voorbeeldsituaties.”

Waarin is dit keuzedeel van Savantis onderscheidend?

Daniëlla: “Wij hebben de inhoud van dit keuzedeel verrijkt met extra theorie. In hoofdstuk 1 behandelen we de vragen Wat is leren? en Hoe verloopt dit proces? In hoofdstuk 2 diepen we dit vervolgens uit door te beantwoorden hóe je moet leren. Welke strategieën werken voor jou? En welke werken niet? En ook een belangrijke: Hoe kan ik me concentreren?”

“En in het laatste hoofdstuk …” vult Ilse aan. “Kijken we verder voorruit. Dat hoofdstuk heet Een leven lang ontwikkelen. Je bent natuurlijk nooit klaar met het vergaren van kennis. En jonge mensen kiezen nog maar zelden een baan voor het leven. In het afsluitende hoofdstuk krijgen studenten tips hoe ze op de hoogte blijven en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen.”

Studeren met de keuzedelen van Savantis. Dit zijn de voordelen:

 • Al onze keuzedelen zijn zowel op papier als online verkrijgbaar.
 • De bijbehorende examens van Savantis sluiten volledig aan bij de leerstof. Het vraagt weinig tijd om het examen na te kijken.
 • De online versie biedt directe feedback wat zelfstudie aantrekkelijker maakt.
 • Savantis ontwikkelt haar bronmateriaal zelf. De leerstof is daarmee niet afhankelijk van de actualiteit van online bronnen van derden.
 • De online versie biedt een handige voorleesfunctie. De stof is daarnaast geschikt voor studenten met dyslexie.
 • De leerstof is aantrekkelijke vormgegeven door illustraties en foto’s.

Bestel het keuzedeel in de webshop

Wat bracht het ontwikkelen van dit keuzedeel jullie zelf?

Daniëlla denkt na en zegt: “De vaardigheden uit dit keuzedeel pas ik zelf ook toe. Dat doe ik zowel in het dagelijkse leven als in mijn werk bij Savantis.” Ilse: “We hebben leerstrategieën opgenomen waarvan ik wilde dat ik ze eerder had geleerd. Dan had ik nog efficiënter kunnen leren. Mijn ervaring breng ik graag over aan studenten.”

“Maar voor nu ben ik even uitgeleerd!”, lacht Ilse. “Ik heb mijn studie afgerond en ga na mijn werk voor Savantis vrijwilligerswerk doen in Kenia.” “Dus docenten die vragen hebben over het keuzedeel Verrijking leervaardigheden doen er goed aan mij te e-mailen. Dat kan op d.verduijn@savantis.nl.” sluit Daniëlla af. “Antwoord uit Kenia duurt vast te lang.”

Daniëlla Pruijsers-Verduijn en Ilse Slager

Eerst zien, dan geloven?

Geïnteresseerd in dit keuzedeel maar wil je eerst de leerstof bekijken? Vraag dan nu een online presentexemplaar aan en blader eens rustig onze keuzedelen door. Docenten krijgen gedurende drie weken de gelegenheid kennis te maken met al onze keuzedelen.

Vraag een presentexemplaar aan.