Een bedrijfsopleiding met officieel erkende certificaten voor Van Berlo

Van Berlo streeft er naar om waarde te creëren voor opdrachtgevers door innovatieve en hoogwaardige funderingen en bedrijfsvloeren te leveren. Ze streven er naar om de hoge verwachtingen van klanten en van de eindgebruikers van de funderingen en vloeren te overtreffen. Daarnaast willen zij zich blijven ontwikkelen, ook voor hun medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich ontwikkelen? Allard Klein Onstenk, bedrijfsdocent bij Van Berlo bedrijfsvloeren, vertelt hoe ze het bij Van Berlo aangepakt hebben in samenwerking met Savantis.

Behoefte aan opleiding

In 2018 zijn de eerste stappen gezet in dit traject vertelt Allard. “Toen hebben de loopbaanadviseurs van Savantis onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers over onder andere veiligheid en opleidingen.” Hieruit kwam naar voren dat de medewerkers behoefte hadden om hun kennis te vergroten. Mede door de behoefte van de medewerkers is Van Berlo eind 2018 gestart met het opzetten van een eigen interne opleiding.
“Het opzetten van het leerbedrijf is gestart met het verzamelen van alle kennis die aanwezig is in het bedrijf. Daarnaast hebben we gekeken naar welke kennis nodig is om bepaalde functies uit te voeren. Op basis daarvan zijn de lesprogramma’s samengesteld.” Met het lesprogramma konden ze bij Van Berlo een opleiding samenstellen voor alle medewerkers. “Deze opleiding moet ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat iedereen dezelfde werkwijzen hanteert. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de nieuwe medewerkers direct bekend raken met de normen en waarden van het bedrijf.”

Examinering

Voor de opleiding was een examinering opgezet vertelt Allard. “De medewerkers moesten eerst het theorie-examen voldoende afsluiten, voordat zij het praktijk examen mochten doen.” Echter leidde dit bij de medewerkers tot vragen. Want wat is de waarde van het behaalde certificaat? Daardoor ontstond binnen Van Berlo de vraag of het mogelijk is om het certificaat meer waarde te geven. “Samen met Savantis hebben wij gekeken naar alle examenvragen en hoe deze verbeterd konden worden. Zo hebben wij voor zowel het theorie- als praktijkexamen een normering doorgevoerd. Daarnaast is ook de basis voor de opleiding vastgelegd in opleidingsbeschrijvingen. In deze beschrijvingen is vastgelegd welke leermeester verantwoordelijk is voor welke bedrijfsonderdeel. Ook staan hier de randvoorwaarde voor de medewerker die de opleiding gaat volgen op. En op basis hiervan worden de medewerkers opgeleid tot vakman in hun vakgebied met een officieel erkend certificaat.”

Samenwerking met Savantis

“Samen met Savantis zijn er examens ontwikkeld waarmee de kwaliteit gewaarborgd wordt. Om ook in de toekomst de kwaliteit van de examens te waarborgen, worden er jaarlijkse audits ingepland.” De samenwerking is heel goed bevallen aldus Allard. “Samen met Savantis is er een professionaliseringsslag doorgevoerd in de examens. Met alle betrokkenen hebben wij heel prettig samengewerkt. Er wordt vanuit Savantis oplossingsgericht meegedacht. Nu ontvangen de medewerkers een certificaat dat echt waarde heeft. En staan alle neuzen dezelfde kant op bij Van Berlo.” Inmiddels wordt er intern nagedacht over de toekomst. “We hebben nu eerst de opleiding en examinering voor bedrijfsvloeren doorgevoerd. In de toekomst willen wij dit ook doen met funderingstechnieken en systeemfundering.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
You need to agree with the terms to proceed

Menu