Blije gezichten

Een update van Ronald van Driel
Directeur

Na de zomervakantie heb ik weer aantal fysieke bijeenkomsten kunnen bijwonen. We kunnen ons weer vrijer bewegen. Veel van de activiteiten van Savantis zijn er op gericht om het onderwijs en het bedrijfsleven te helpen met leuke en goede opleidingen, het scholen van medewerkers en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid. Het is fijn dat we de mensen weer fysiek kunnen ontmoeten met wie we dit samen realiseren. Ik zie veel blije gezichten van collega’s en relaties.

VMBO BWI
Eén van de eerste evenementen waarbij Savantis betrokken is, vindt plaats op 29 september 2021. Dan vindt de Landelijke dag plaats van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. Deze dag wordt bezocht door bijna 400 vmbo-docenten. Zij nemen dan kennis van de ontwikkelingen in het vmbo-onderwijs en het bedrijfsleven, nemen deel aan workshops en ontmoeten elkaar en praten bij. Dat is altijd een bijeenkomst om naar uit te zien.

Het gaat trouwens goed met de vmbo-opleidingen bouwen, wonen en interieur. Tegen de stroom in kiezen meer leerlingen voor deze vmbo-studierichting. En meer vmbo-leerlingen stromen door naar aansluitende mbo-opleidingen, zoals stukadoren, timmeren en meubelmaken. Helaas zullen het er niet genoeg zijn, want de vraag naar nieuw personeel is enorm. Maar dat geldt voor de meeste sectoren.

Trainingen weer van start
De collega’s van de afdeling Trainingen en de onderwijskundigen hebben hard gewerkt aan de vernieuwing van het trainingsaanbod van Savantis. Juist in deze tijd is het verstandig om te investeren in de kennis en vaardigheden van de medewerkers en jezelf. Het vergroot de inzetbaarheid, de tevredenheid van de klant en het geeft binding aan het bedrijf.

Vastgoedinspecteur
Dagelijks horen we nieuws over de stijging van de huizenprijzen. De waarde van vastgoed neemt nog steeds toe. Goed onderhoud is hierbij van groot belang. Investeren in de kennis over onderhoud van vastgoed verdient zich dubbel en dwars terug. Voor alle opdrachtgevers én opdrachtnemers in de vastgoedmarkt heeft Savantis de Training Vastgoedinspecteur ontwikkeld. De docenten zijn ervaren onderhoudsexperts die hun bouwkundige en verftechnische kennis en ervaring willen overdragen.

Leermiddelen
In de afgelopen periode heeft Savantis weer verschillende nieuwe leermiddelen ontwikkeld in samenwerking met mbo-scholen, onder andere voor de opleiding Decoratiestukadoor en het keuzedeel Leidinggeven. Het is voor de collega’s van Savantis erg motiverend om te zien dat dit ook leidt tot de start van (nieuwe) opleidingen en/of groei van het aantal studenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de BBL-opleiding Glaszetter die met een volle klas van start is gegaan bij het ROC Midden Nederland te Nieuwegein. In samenwerking met Bouwend Nederland en het Kenniscentrum Glas heeft Savantis zorggedragen voor actueel lesmateriaal.

Vraag naar leermiddelen
De vraag naar de leermiddelen en examens van Savantis neemt elk jaar fors toe. De afgelopen maanden is er een record aantal blended learning studentpakketten (Studeo), keuzedelen en vakboeken afgeleverd bij de studenten en scholen. En de bestellingen gaan nog even hard door. Een van de hardlopers is het keuzedeel Digitale vaardigheden. Net als vorig jaar merken we dat veel studenten hun leermiddelen op het laatste moment bestellen en soms zelfs nadat hun opleiding al is gestart. Het is daarom een grote uitdaging om alles op tijd te reproduceren en te verzenden.

Opleiding Wand- en plafondmontage
Het Koning Willem 1 College is in Den Bosch gestart met de mbo opleiding Wand- en plafondmontage. Savantis heeft gezorgd voor een nieuwe leermethode. Onderdeel hiervan zijn twee praktijktrainingen Vaste wanden en plafonds en Systeemplafonds. Deze zijn in september als test uitgevoerd met deelnemers vanuit het bedrijfsleven. In het komende studiejaar kunnen bbl-deelnemers én werknemers deze trainingen volgen. Naar verwachting zullen er meer ROC’s, waaronder ROC van Twente en Drenthe College, gaan starten met de opleiding Wand- en plafondmontage.

Docentendagen
De onderwijskundigen van Savantis zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de diverse docentendagen die in het najaar op locatie zullen plaatsvinden. Ze verheugen zich erop om eindelijk weer alle docenten live te ontmoeten en hun blije gezichten te zien. De uitnodigingen zullen de komende week worden verzonden.

Oprichting onbekostigde mbo onderwijsinstelling
Het ministerie van OCW wil het mbo-onderwijs ook/meer gaan inzetten voor de (bij)scholing van volwassenen. Een van de middelen hiervoor is de creatie van certificeerbare eenheden die afgerond kunnen worden met een mbo-certificaat. Een ander middel is het toestaan van meer flexibiliteit bij de organisatie en uitvoering van het mbo-onderwijs. De Wet Educatie Beroepsonderwijs biedt de mogelijkheid voor de oprichting van onbekostigde mbo-instellingen, die dezelfde rechten en plichten hebben als bekostigde onderwijsinstellingen, inclusief het verstrekken van mbo-diploma’s of mbo-certificaten. Zij komen echter niet in aanmerking voor overheidssubsidies voor het uitvoeren van mbo-onderwijs. Savantis heeft een aanvraag ingediend voor erkenning als ‘onbekostigde onderwijsinstelling’. Redenen hiervoor zijn o.a.:

  1. Het overheidsbeleid om het mbo-onderwijs meer te gaan inzetten voor (bij)scholing van volwassenen.
  2. De creatie van certificeerbare eenheden met formele mbo-certificaten.
  3. De wens om deelnemers aan bij- en omscholing formeel te kwalificeren: meer civiel effect en van belang in de verdere loopbaan.
  4. De samenwerking met ROC’s op het gebied van kleine opleidingen o.a. voor de opleidingen Plafond- en Wandmontage, Vloeren en Decoratiestukadoor en de mogelijkheden om delen van de mbo-opleidingen gecombineerd te verzorgen voor bbl-studenten (deelnemers aan het bekostigd onderwijs) en cursisten (deelnemers die alleen een bepaald onderdeel van een opleiding willen volgen).
  5. De behoefte bij sectoren om ‘kleine opleidingen’ en ‘branche-opleidingen’ te (laten) verzorgen en daarvoor formele mbo-certificaten te verstrekken.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om hierin samen te werken met de mbo-scholen en hen aan te vullen. Op geen enkele wijze is het de bedoeling om het reguliere, bekostigde onderwijs te beconcurreren.

Sector Afbouw – veelzijdig
Van oudsher ondersteunt Savantis de sector Afbouw op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid. Binnen de sector Afbouw zijn de beroepsgroepen stukadoren, natuursteen, vloerenleggen en wand- en plafondmontage verenigd. Iedere beroepsgroep heeft zijn specifieke kenmerken en wensen. Maar gezamenlijk is er de vraag naar nieuw personeel en een goed aanbod van beroepsonderwijs. Voor ‘kleine sectoren’ vergt het een grote inspanning om jongeren te informeren over de beroepen en opleidingsmogelijkheden. Bovendien is het lastig om ‘kleine mbo-opleidingen’ uit te voeren, omdat scholen voldoende studenten nodig hebben om uit de kosten te komen. Door de sector Afbouw en Savantis wordt veel gedaan om vmbo- en mbo-scholen hierbij te ondersteunen. Hieronder een aantal voorbeelden ter informatie en inspiratie:

  1. Via de campagne Afbouwprofs hebben de toekomst worden jongeren geïnformeerd over de mooie beroepen in de sector Afbouw
  2. De opleidingen voor stukadoren is aangevuld met een mbo-4 specialistenopleiding Decoratiestukadoor. ROC Aventus in Zutphen is de eerste school die met deze opleiding is gestart .
  3. Voor de vaktechnische toppers gaat in december weer de opleiding Restauratiestukadoor van start
  4. Door ROC Midden Nederland worden in Nieuwegein de opleidingen Natuursteenbewerken verzorgd. De leermiddelen worden vernieuwd, inclusief online leeromgeving.
  5. In navolging van de opleiding Wand- en plafondmontage zullen ook de leermiddelen van de opleiding Vloerenleggen volledig worden herzien, inclusief online leeromgeving. De nieuwe opleidingsmethode stelt ROC’s in staat om deze opleiding ook voor een klein aantal studenten te verzorgen, met ondersteuning van de sector Afbouw en Savantis.

Bij alle nieuwe onderwijsontwikkelingen houdt Savantis rekening met de wens om (delen van) het mbo-onderwijs ook te kunnen verzorgen als bijscholing van werknemers.