Leerlingcijfers Schoonmaak en Glazenwassen 2015

De sector Schoonmaak en Glazenwassen bestaat uit verschillende bedrijven waar schoonmakers en glazenwassers werkzaam zijn. Vanaf het schooljaar 2007/2008 kunnen leerlingen de mbo opleiding ‘Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent’ (AKA, niveau 1) kiezen in deze branche. Het is nu mogelijk om op alle mbo-niveaus een schoonmaakopleiding te volgen.

Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van het aantal mbo-leerlingen in de sector Schoonmaak en Glazenwassen tot en met het schooljaar 2014/2015. De cijfers zijn gespecificeerd naar kwalificatiedossier en school. De cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een peildatum van 1 oktober 2014.

Geen documenten gevonden.
Menu