Gediplomeerden Schoonmaak en Glazenwassen 2015

De sector Schoonmaak en Glazenwassen bestaat uit verschillende bedrijven waar schoonmakers en glazenwassers werkzaam zijn. Vanaf het schooljaar 2007/2008 kunnen leerlingen de mbo opleiding ‘Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent’ (AKA, niveau 1) kiezen in deze branche. Het is inmiddels mogelijk om op alle mbo-niveaus een schoonmaakopleiding te volgen.

Deze rapportage beschrijft de ontwikkeling van het aantal behaalde mbo dipoma’s in het bekostigd onderwijs in de sector Schoonmaak en Glazenwassen tot en met het schooljaar 2013/2014. De cijfers zijn gespecificeerd naar kwalificatiedossier en school. De cijfers zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een peildatum van 1 oktober 2014.

Geen documenten gevonden.
Menu