Gediplomeerden Schilderen en Onderhoud 2015

De sector Schilderen en Onderhoud (SenO) bestaat uit diverse bedrijfstakken. Naast schildersbedrijven behoren daartoe glaszetbedrijven, industriële lakverwerkingsbedrijven, metaalconserveringsbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met totaalonderhoud.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het aantal gediplomeerden in 2013/2014. De cijfers zijn ontleend aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en hebben een peildatum van 1 oktober 2014.

Geen documenten gevonden.
Menu