Onderzoeksrapportages

Elk jaar biedt Savantis Onderzoek met één of meerdere onderzoeken inzicht in zaken zoals leerlingaantallen en andere ontwikkelingen op het raakvlak van onderwijs en arbeidsmarkt.

Bij het bepalen of bijstellen van beleid is informatie van groot belang. Bijvoorbeeld of er behoefte is aan een aanpassing van het onderwijsaanbod in een bepaalde regio. Onderzoek kan uitwijzen of er voldoende vraag is en of het huidige aanbod voldoende aansluit.

Met onderzoek komt actuele informatie boven water. De informatie kunnen de sectoren Schilderen, Afbouw, Onderhoud en Vormgeving aanwenden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De onderzoeksresultaten geven informatie over hoe het gesteld is met (de aansluiting tussen) onderwijs en de arbeidsmarkt.

Raadpleeg de onderzoeksrapportages in de kennisbank.

Onderwerpen

Menu