[ultimate_heading main_heading=”Transitievergoeding en Wet werk en zekerheid” heading_tag=”h1″ alignment=”left” el_class=”kb-item–page-title”][/ultimate_heading]

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek – daarin beantwoorden de bedrijfsadviseurs en loopbaanadviseurs van Savantis vragen van werkgevers over de nieuwe Wet werk en zekerheid en zetten ze desgewenst stappen om met de veranderingen aan de slag te gaan. Vooral scholingsplicht en transitievergoeding zijn onderwerpen waarin de adviseurs thuis zijn. De nieuwe wet gaat in op 1 juli 2015.

In een vrijblijvend oriëntatiegesprek beantwoordt de adviseur van Savantis vragen over de nieuwe Wet werk en zekerheid. De werkgever die met zijn scholingsplicht aan de slag wil, kan denken aan individuele scholingsplannen of een bedrijfsbreed opleidingsplan. Tot juli 2016 is hiervoor subsidie beschikbaar vanuit het Sectorplan. Op verzoek kan de adviseur de werkgever op elk gebied ontzorgen, van het inventariseren van de scholingsbehoefte tot het opstellen van plannen en van verwerking in de personeelsdossiers tot het achterhalen van al gemaakte scholingskosten.

Desgewenst adviseert de bedrijfsadviseur over mogelijke trainingen van Savantis Training & Advies, dan wel van andere aanbieders. Ook over de bijzondere positie van leerlingen beantwoordt de bedrijfsadviseur mogelijke vragen. Voor de werknemer waarvan een bedrijf afscheid wil nemen kan er direct contact opgenomen worden met de loopbaanadviseur van mijn loopbaan in de regio de werknemer. De loopbaanadviseur begeleidt van werk naar werk.

Met de invoering van de nieuwe wet heeft elke vaste of tijdelijke werknemer die wordt ontslagen recht op een transitievergoeding. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of begeleiding bij de overstap naar een andere baan. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden: de werknemer moet twee jaar of langer in dienst zijn en het initiatief voor ontslag moet bij de werkgever liggen. Over de transitievergoeding geven de bedrijfsadviseur en loopbaanadviseurs van Savantis de werkgever graag advies.

Scholingsplicht wil zeggen dat de werkgever verplicht is om de werknemer opleidingen of trainingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Ook als een functie vervalt of de werknemer zijn functie niet langer kan uitoefenen, is de werkgever in beginsel verplicht de werknemer te scholen of om te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Als de werkgever niet aan de scholingsplicht voldoet, kan de werknemer bijvoorbeeld niet meer worden ontslagen wegens onvoldoende functioneren.

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek?

Bel dan met Savantis: 0182 – 64 11 11 of neem contact op met de loopbaanadviseur in uw regio

Zie www.mijnloopbaan.net.

Over Savantis Savantis is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn bijna 12.500 bedrijven opgenomen, waar meer dan 8.500 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs

het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks circa 3.500 deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Savantis, telefoon: 0182 – 64 11 11 of via info@savantis.nl

Of kijk op www.mijnloopbaan.net voor uw adviseur in de regio.

Geen documenten gevonden.
Menu